Tramping

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hubte trampy, serou v lese
I takto zanedbaně může tramp vyhlížeti - odraný kabát, vlasy nestříhané a nečesané, za kabátem nedbale mapa uložená
Doupě neřestí trampských, jež se zove camp a v lese stojí, o skálu podepřeno

Tramping jest zhůvěřilou zálibou chlapců, jakož, ó hrůzo, i dívek, ve věku pubertálním. Náplní weekendů jejich jest zbůhdarmé po lesích toulání, násilné chování vůči sobě navzájem i matičce přírodě. Ó, jak hanební jsou tito trampové. Nařízení lesní správy nedbajíce, scházejí ze značených stezek, které v dobré víře připravují slušné kluby turistické. Co hůře, mnohdy i tyto značky vandalsky poškozují a vůbec jimi opovrhují.

Odění trampův[edit | edit source]

Více informací najdete v samostatném článku...

Ač by se zapřisáhli, že každý tramp jest nátury mírumilovné, přesto skupiny jejich připomínají druhdy jednotky vojenské, jsouce oděni do kabátů maskovaných, doplněných imperialistickými nášivkami či pohanskými symboly rudošskými. Zpod oděvů těchto, hojně umaštěných a potrhaných, vyčuhují jim nedbale ukryté dýky, sekery či mačety. Proto neměly by tyto nekalé živly uniknouti pozornosti strážců zákona!

Boty nosívají těžké, okované, buďto tzv. "pohory" nebo obuv vysokou, rovněž vojenskou, podle emerického prezidenta "kennedy" zvanou. Neuvěřitelná váha obuvi této vysvětluje se bezpečností v pádu. Trampa ze skály neb hory strmé padajícího totiž musí tato obuv obrátiti nohama dolů dříve než onen na zem dopadne.

Strava této verbeže lesní[edit | edit source]

Potravy sobě připravují na ohních potajmu v suché trávě založených. Jejich ženy špinavýma rukama hojnost cibule krájejí, aby ji posléze ožehly v polní misce zvané "ešůs" a spolu s lacinou uzeninou či luštěninami povařenými česnekem posypaly. Takové poživatiny poté spolem konzumují, divošské zvuky vydávají a o ubrousku se jim ni nesnilo. Například lahůdkami jsou dušený rákos, polévka z mechu a kapradí, přezrálé olomoucké tvarůžky, a největší delikatesou je polévka typu naházejte tam všechno: trochu masa z konzervy, zkaženost nevadí, šunku, cibuli, špageti, sýr, knedlík, okurka, rajče plíseň neplíseň, hoďte to tam, žaludek vám vypumpují v každé nemocnici.

Nejsou-li trampové ani natolik kuchařsky zdatni, aby ve svých umouněných kotlících navařili této či jiné podobné stravy, holdují podivným potravinám, jakými jest kupříkladu "mysli" jakési. Pod tímto názvem rozumí se oves s přeschlými odkrojky ovoce namíchaný, k němuž bývá často přidáván i rozličný jiný ptačí zob. Rozumný člověk jistě uzná, že na tuto pochybnou směs je škoda plýtvati cukrem. Ne tak trampové. A tak tito do svého "mysli" dobrý cukr přisýpají, aniž by si vážili hodnoty práce v něm obsažené.

Čaje vaří z podivných bylin u cest natrhaných. Každý by se byl zapřisáhl, že takové nápoje musí jistou smrt zapříčiniti, ale ku podivu nebylo prý ještě otrávení trampa čajem zaznamenáno. O mnoho zhoubnější následky mívají nápoje alkoholické, tento mor dnešní neukázněné společnosti. Trampové, odolati jim nemohouce, scházejí se v krčmách pochybného jména, či přímo na paloucích lesních, kde své pijácké orgie provádějí.

Mimo hospod nevyhledávají trampové prakticky žádných osvěžovacích zařízení. Cukrárnami, kiosky turistickými a ubytovnami pohrdají a tím neblaze přispívají k stagnaci či přímo úpadku turistického ruchu.

Hudba[edit | edit source]

Trampové sobě skládají i písní, které posléze u ohňů zpívají, aniž by je prve byli nechali schváliti komisím k tomuto účelu pověřeným. Lze se tedy jen domnívati, jaké hrůzy jsou v oněch písních obsaženy. Pobídky k životu bezcílnému, opěvování nekalých skutkův, jakož jistě i obsahy nemravné.

K produkci trampských písní se občasně houfně scházejí na festiválech Porta, Slunovrat a podobných událostech pochybných jmen, jako třeba Vírský sumec, Klimkovické kytarobití či Náměšťská placka. Už tato jména sama o sobě vyjadřují, co na nich asi může býti k vyslechnutí. Zejména mládeži nelze než doporučiti, aby se akcím těmto z dáli vyhýbala a na mravnost svou dobrý pozor dávala.

Budovy trampské[edit | edit source]

Ku pobytu v lesích nosívají sobě trampové stan či dokonce pouhou celtu, pod níž přespávají v pytli plátěném, který se nazývá "spacák" a na rozdíl od běžných pytlů, kupř. ke sběru brambor určeným, se tento pytel z více vrstev hojně polstrovaných sestává. Aniž by si dostatečně vážili matek svých, podkládají pod sebe podušku, kterou drze nazývají "kari-matka", ale odposlechnuto již bylo i hanlivější "kari-máti" ba i někteří jedinci používají dokonce výraz kari-taťka.

Nedostačuje-li rozmarům trampů jejich obydlí plátěné, budují si z klacíků a šišek chatrče, jež campy či osadami nazývají, ač se mnohdy jedná pouze o jediné stavení v širém okolí. U každé chýše musí se nacházeti ohniště s hrubými lavicemi, stříška na dříví a mnohé jiné stavby, leč prakticky se nelze doptati na latriny. Dokladem je to pro tvrzení neuvěřitelné, že skutečně, jak se o nich praví, trampové zásad hygieny nedodržují a svou potřebu volně po lesích konají.

Ještě o jedné skutečnosti je třeba se zmíniti, ač slušnému člověku se skoro příčí ji vypsati. Do brlohů zmíněných totiž jezdívají nezřídka chlapci a dívky společně!

Odrůdy trampstva[edit | edit source]

Mezi další odrůdy trampů patří též tyto podezřelé skupiny:

Vodáci sjiždí řeku kdesi v Česku

Vodáci[edit | edit source]

Na vratkých kocábkách řeky splouvají, ve svém bydlení i jídle trampům pravým podobni, jen ještě necudněji oblékaní. Vodákům je radno se vyhýbati a pokud již chceme poznati krásy našich řek, tedy využíti služeb výletního parníku po Vltavě, Labi, Dunaji, Váhu či Hrone.

Horolezci[edit | edit source]

Ač se pro své barevné oblečení a boty tenounké trampům nepodobají, jejich styl života je přece prozrazuje. Ačkoli je milovníkům tohoto sportu nabízeno tak hojné vyžití na umělých stěnách v tělocvičnách a sportovních klubech, někteří přece neváhají toren svých sbaliti a v lesy se vydávati, kde skal vyhledávají a při jich zdolávání riskují zranění, ano, dokonce i úmrtí! Po zdolání té či oné skály do stanů se uchylují, kde sobě hojně alkoholu zavdávají a trampské písně pějí. Proto je lze bez váhání k trampům přiřaditi.

Trapsavci[edit | edit source]

Trampové tito jsou postiženi chorobnou grafomanií. Neváhají proto každoročně nepřehledné množství papíru popsati, aby jej pak do bedny shrabali a do soutěže zvané Trapsavec odeslali. V době podzimní pak místo práce na poli zbůhdarma utrácí čas na trapsaveckém setkání, kde tomu, kdo odeslal největší bednu, cenu udělí. Cenou tou je údajně figurka dřevěná, tak ošklivá, že se mnohým trampům podobá.

Potírání trampingu[edit | edit source]

Dá se prováděti na mnoho způsobů - postřik napadených lesních ploch prostředkem k tomu určeným (DDT apod.), vypalování a bourání bydlišť trampských, rozorávání neznačených cest, oplocování porostů a v neposlední řadě důsledná kontrola na nádražích, kde se vagabundi tito scházejí a o peníze na lístek do Brd žebrají, otravujíce tím spořádané cestující. Další inspiraci může poskytnouti příručka k hubení hmyzu.

Důležité je jen správnou metodu zvoliti a v ní vytrvati!

Švejk2.jpeg „O těch skautech rád slyším. Jednou v Mydlovarech u Zlivi, okres Hluboká, okresní hejtmanství České Budějovice, právě když jsme tam měli jednadevadesátí cvičení, udělali si sedláci z okolí hon na skauty v obecním lese, kteří se jim tam rozplemenili. Chytli tři. Ten nejmenší z nich, když ho svazovali, kvílel, píštěl a naříkal, že my, otužilí vojáci, jsme se na to nemohli dívat a raději jsme odešli stranou. Při tom svazování ti tři skauti pokousali osm sedláků. Potom na trápení u starosty, pod rákoskou, doznali, že není ani jedna louka v okolí, kterou by nebyli zváleli, když se vyhřívali na slunci, dále, že ten lán žita nastojatě, právě před žněmi, u Ražic, vyhořel čirou náhodou, když si v žitě pekli na rožni srnku, ku které se přikradli s noži v obecním lese. V jejich doupěti v lese našli přes půl metráku vohlodanejch kostí drůbeže i lesní zvěře, ohromný množství pecek z třešní, spoustu vohryzků z nezralejch jablek a jinejch dobrejch věcí.“
I/5 - Švejk na policejním komisařství v Salmově ulici