Zásady ochrany druhu SARS-CoV-2 před vyhynutím

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

V závěru roku 2019 byl v Číně, v provincii Chuj-pej, konkrétně ve městě Wu-chan, objeven zcela nový druh, a při bližším zkoumání byl zařazen mezi koronaviry. Přinejmenším v době objevu byl shledán poměrně vzácným, naštěstí s ascendentním výhledem vývoje jeho tehdy nepočetné populace.

Každý nový druh, ba i každá forma (mutace), se samozřejmě stává součástí pokladnice světové biodiverzity a jako taková zaslouží mimořádnou pozornost a ochranu před vyhynutím nebo dokonce zapomněním.

Confucius.svg Moudrý Konfucius schvaluje tento článek. Učitel vládců říše středu miluje totiž pravdu.

Osvícený Buddha má tento článek u prdele. Učitel lidí ví, že jen vstupem do parinirvány končí koloběh strastí.

Buddha Hotei.svg

Zásady ochrany SARS-CoV-2 vypracoval Wuchanský institut virologie. Zásluhy za zpracování tohoto důležitého dokumentu přičtěme tedy soudruhovi Wang Jen-i. Nejobtížnější částí práce byla analýza rizik plynoucích pro našeho nového spoluobyvatele planety Země.

Virusák.svg

Management ochrany nové formy života pak spočívá buď v eliminaci těchto rozpoznaných rizik, a nebo, není-li eliminace rizika možná, v důsledné kompenzaci jejich účinku.

1. Rizika pro nový druh[edit | edit source]

Naši vědci nejprve zjistili, že biotopem, ekologickou nikou a zároveň hlavním hostitelem nového druhu je člověk (Homo sapiens). Bez tohoto nosiče (vektoru) a zároveň hlavního hostitele (primary host) by byl náš nový, ochrany hodný druh existenčně ohrožen. Zároveň se zajištěním dostatku hostitelů, což vzhledem k aktuálnímu přemnožení druhu Homo sapiens není úkol obtížný, je nutno důsledně a neúnavně pracovat s rozpoznaným rizikem přerušení tohoto až příliš jednoduchého hostitelského cyklu.

Rozpoznané hrozby[edit | edit source]

I. Přirozená obranyschopnost hostitelova. Populace hostitele by si po prvním kontaktu ze zájmovým druhem mohla vytvářet dlouhodobé protilátky, informace o zájmovém druhu uchovávat prostřednictvím paměťových buněk imunitního systému a působit i dalšími způsoby své sobecké obrany, kterými by postupně snižovala fitness našeho zájmového druhu.

II. Příliš rychlá úmrtí hostitelů by mohla nadmíru zkrátit čas využitelný našim novým sousedem k pomnožení v jednom jedinci a přenosu na nového jedince hostitele. To by mohlo vést k nežádoucímu přerušení hostitelského cyklu našeho zájmového druhu.

III. Zachovávání přirozených stálých společenských skupin (tribů) hostitele by bránilo přenosu dosud mladého druhu mezi odlišnými skupinami hostitelů. Tím by bylo ohroženo nejen teritoriální šíření druhu jako takového, ale zejména evoluce a šíření jeho nových forem (mutací), což by v důsledku opět snižovalo fitness i adaptabilitu nového druhu a jeho naději na úspěšné dlouhodobé přežití.

2. Management ochrany druhu[edit | edit source]

Jak již bylo konstatováno, ochrana druhu spočívá z části v eliminaci detekovaných hrozeb, z části v kompenzaci jejich negativního účinku na nový druh. K eliminaci jednotlivých ohrožení byly stanoveny závazné cíle (římské číslice I.-III.) a k těm pak byla zpracována opatření (arabské číslice) formou cílených doporučení a případně jejich varianty.

I. Nenechat rozvinout kolektivní imunitu hostitele:[edit | edit source]

Nový druh má potenciál pandemického infekčního agens. Ovšem virové respirační pandemie běžně vydrží nejvýše dva roky, než je kolektivní imunita (též imunita stáda, herd immunity) zatlačí do pozadí mixu běžných, toliko fakultativních patogenů. Je tedy naléhavě potřeba uměle zachovat části světové populace v imunologicky naivním stavu jako zálohu hostitelů do budoucna. K tomu se doporučuje:

1. Vyvolat vlnu panického strachu. Populace primárního hostitele instinktivně zaleze do svých děr, což účinně zpomalí nástup HIT (herd immunity threshold). Jak budou vyděšeným jednotlivcům docházet zásoby, síly, rezervy a důvěra, budou postupně opouštět své úkryty a tedy postupně, nikoliv současně, hostit námi chráněný druh. Ten tím získá čas na tvorbu a ověřování životaschopnosti svých mutací.

2. Populaci primárního hostitele soustavně a dlouhodobě stresovat, tím podlamovat funkci jejich imunitního systému. Protože odpověď na stressor, jak známo, s časem odeznívá (adaptace), je třeba vládní nařízení určená k stresování populace často měnit; vzájemně protichůdná a nesplnitelná nařízení budou zajisté nejúčinnější.

3. Znemožnit racionální alokaci zdrojů sobecké ochrany primárního hostitele. Proto nesmí býti prozrazeno, že jde o dlouhodobou novou normu životů hostitele. Každá zátěž populace primárního hostitele, všechna opatření, omezení, zákazy činnosti a podobně musejí být prezentována jako krátkodobá, a teprve následně prodlužována. Ideálním se jeví interval čtrnácti či patnácti dnů. Ještě lépe je navrhnout třicet dnů (ne více!), ten během schvalovací procedury zkrátit na patnáct, ...a po uplynutí dvou týdnů trik zopakovat. Mohou být vloženy i krátké přestávky, povolení šroubů před jejich novým utažením. Vyvolání falešné naděje a její následné zklamání funguje velmi dobře. Avšak pozor, uvolnění tlaku nikdy nenazývejme rušením opatření, nebo dokonce odvoláním zákazů (například zpěvu). Vláda se nemýlí, vláda nic neodvolává, nic nebere zpět. Vláda může (například zpěv) jedině nově povolit. Pokud by hrozilo, že si populace dosud pamatuje na dobu, kdy se něco (kupříkladu zpívat) samozřejmě a bez výslovného povolení mohlo a smělo, je třeba pro dočasné povolování šroubů vymyslet zcela nové slovo či sousloví (doporučená verze pro ČR zní „rozvolňování", "rozvolňování opatření“, užívejte vždy ve vidu nedokonavém!). Jinak by hrozilo racionální chování populace primárního hostitele, tak nevýhodné pro ochranu našeho zájmového druhu.

4. Aby se populace primárního hostitele nevzdala nadějí a dlouhodobě držela (za nezbytných obětí) zálohu imunologicky naivních budoucích hostitelů v „bezpečí“ svých nor a pelechů, je účelné před ně periodicky klást návnady typu: „Jen drastická opatření budou účinná“, „krátkodobá drakonická omezení zachrání životy“, „chytrá, cílená lokální omezení nahradí plošné uzávěry“, „od prvního dne příštího měsíce spouštíme chytrou karanténu“, „školy se již zavírat nebudou“, „pro první stupeň a závěrečné ročníky otevřeme školy co možná nejdříve“, „do měsíce bude schválena vakcína“, „do měsíce získáme první vakcínu“, „do měsíce spustíme registraci zájemců o vakcínu“, „do měsíce proočkujeme prvních šest zdravotníků“, „do měsíce získáme z Číny injekční stříkačky s jehlami“, „do měsíce objednáme injekční stříkačky skutečně vhodné k aplikaci vakcíny“, „do měsíce vypíšeme výběrové řízení na technickou specifikaci jehel pasujících k objednaným injekčním stříkačkám“, „do měsíce znovu spustíme registraci zájemců o očkování“, „maturity se zjednoduší“, „příjmací zkoušky nahradí spravedlivý los“, „školy se již otevírat nebudou“, a pro případ nouze (nepoužívat, nehrozí-li vzpoura primárních hostitelů): „Školákům poskytneme neomezené datové SIM-karty pro účely on-line výuky.“

II. Bránit rychlým úmrtím hostitelů pomocí zdravotní péče.[edit | edit source]

1. Za pomoci profylaxe (vitamínové doplňky výživy) a terapie (kyslík, umělá plicní ventilace, mimotělní okysličování krve) udržovat hostitele při životě dostatečně dlouho, aby v jejich buňkách dozrálo co nejvíce generací našeho nového druhu. Tím usnadňovat jeho adaptaci, zvyšovat mutagenitu a umožnit šíření nejosvědčenějších mutací. Pozor, skutečně účinnou terapii, zejména protizánětlivými, imunomodulačními a imunoterapeutickými preparáty příliš nešířit. Raději doporučovat jen léky snižující horečku a tlumící bolest (ibuprofen, paracetamol) než léky zároveň i protizánětlivé a antikoagulační (kyselina acetylsalicylová a její soli).

2. Na místech k tomu vhodných šířit nové mutace. K tomu účelu koncentrovat vhodné vektory (profesionální sportovce, žadatele o dovolenou, pendlery, řidiče nákladní dopravy) na vytypovaná místa (odběrová místa a testovací centra, vakcinační centra). Zde vybavit personál co nejsložitějšími skafandry, aby (na rozdíl od jednorázových lehkých overalů) používali týž skafandr bez převlékání po dlouhou dobu, ideálně aspoň dvanáctihodinovou směnu. Jakmile se na povrchu skafandrů nachytají první kapénky s virem, je vyhráno. Odběrová místa povinného testování jsou obzvláště vhodná, neboť budoucí vektor (přenašeč) zároveň s infekcí ze skafandru personálu dostane i potvrzení o svém negativním testu a má všude cestu otevřenou.

III. Rozbít přirozená stabilní společenství lidí a umožnit vektorům nových mutací přístup do dříve oddělených komunit.[edit | edit source]

Do budoucna je nepřijatelné, aby fanoušci Slávie seděli v jednom sportbaru (Jardo!) a fanoušci Baníku v jiném, aby do muzea na vernisáž chodilo opakovaně podobné publikum a u táborového ohně seděli lidé jiní, aby do jedné třídy chodily spolu tytéž děti, ještě pak spolu šly i do družiny. Aby lidé z jedné ulice nakupovali v krámku na rohu. Aby se v práci setkávali stále stejní kolegové. Toto kmenové, tribální, chování zhatilo již nejednu pěknou epidemii. Proto je nezbytné:

1. Zakázat dětem školu, sport a kroužky. Děti se nově promíchají v placených doučovacích kurzech.

2. Maminky musí zůstat s dětmi, jejich kolegové se pak krásně promíchají na směnách, když je musejí zastupovat.

3. Jeden kurýr doručovací služby podá denně baliček více lidem, než tři pultoví prodavači. Hlavně ale svým tuk-tukem či ještě lépe dodávkou objede mnohem vzdálenější místa, než z jakých pocházejí zákazníci lokálního obchodu. Nakupujte jedině na internetu.

4. Nenechte ustálené skupiny chodit spolu do divadla, na volejbal nebo jezdit na kolech. Měnícími se zákazy nuťte primární hostitele neustále hledat, co a kde se právě teď smí. Tím je dokonale vzájemně promícháte.


Jménem Wuchanského institutu virologie, strany, vlády, hedvábné cesty, světlé stezky, CEFC a Agrofertu vyzýváme všechny zainteresované k důslednému plnění stanovených cílů, iniciativnímu dodržování všech přísných opatření a k radostné aplikaci našich moudrých doporučení.

Yin and Yang.svg

Jde v zásadě i aplikaci prastarých principů jin-jang, v ČR známých též jako „dialektický materialismus“. Na straně jedné zpomalit uvnitř komunit šíření stejné formy nového druhu, aby mu nikdy nedošli lahodně čerství hostitelé. Na druhé straně zrychlit přenos odlišných mutací do komunit sociálně i lokálně vzdálených od míst jejich vzniku. Jen tak zajistíme společnými silami vždy dostatek imunologicky naivních hostitelů každé budoucí generaci našeho zájmového druhu. Jen tak zároveň umožníme jeho novým mutacím být vždy o krok před výrobci vakcín a léčiv.

Naše společně sdílená vize brzké budoucí vakcinace na předešlou, minulou formu druhu, pevná naděje upínající se k brzkému objevu specificky účinné léčby a nejpevnější soudružská iluze dočasnosti nového normálu životů primárního hostitele jsou nejlepšími předpoklady trvale účinné ochrany druhu SARS-CoV-2 před jeho vyhynutím.


Se soudružským pozdravem, za celý kolektiv Wuchanského institutu virologie

Wang Jen-i, ředitel

pro reálie ČR dokument upravil

Jie Ťien-ming, poradce


V případě aplikačních nejasností, které ovšem v ČR s plnou důvěrou nepředpokládáme, obraťte se laskavě s neochvějnou vírou na (externí odkazy):