Odborník na slovo vzatý

From Necyklopedie
(Redirected from Odborník)
Jump to navigation Jump to search
Google uncyc.jpg Odborník na slovo vzatý na googleTohle je nejlepší článek na téma „Odborník na slovo vzatý“ na celým internetu.
Pravděpodobná podoba doc. PhDr. Jiřího Potemníčka, Ph.D. Pokud je zde vyobrazen někdo jiný, žádáme ho, aby to uvedl na pravou míru.

„Odborně vzato samomluva není bláznovstvím. Jen konzultuji můj názor s jiným odborníkem.“

- Odborník na slovo vzatý

„Jsem z toho vzatý.“

- Odborník na slovo vzatý

Největší současný odborník na slovo vzatý je doc. PhDr. Jiří Potemníček, Ph.D. z Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR. Slovem „vzatý“ se zabývá celý svůj profesní život.

ZŠ a VŠ[edit | edit source]

Již na základní škole a na gymnáziu sepisoval slohové práce o významu slova „vzatý“, což se u omezených socialistických učitelek vůbec nesetkalo s pochopením. Přesto šel za svým cílem a přihlásil se ke studiu bohemistiky a lingvistiky. Již jako student prvního ročníku Filosofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně na sebe upozornil seminární prací Nejstarší doložený výskyt slova „vzatý“. Poté následovala bakchalářská práce Slovo „vzatý“ v husitství. Téma rozšířil do výborné diplomové práce Užití slova „vzatý“ ve středověké češtině.

Ph.D.[edit | edit source]

Během doktorandského studia se jeho zájem přesunul do mladších období, jeho disertace nesla titul Slovo „vzatý“ v raně novověké češtině. Ještě před její obhajobou publikoval v odborných časopisech dílčí studie „Vzatý“ u českých humanistů, „Vzatý“ v barokním kazatelství a další. Svůj studijní pobyt na Komenského Univerzitě v Bratislavě zúročil v článku Niektoré zvláštnosti slova „vzatý“ v modernej slovenčine.

Postdoc[edit | edit source]

Po dokončení studia se J. Potemníček stal vědeckým pracovníkem Ústavu pro jazyk český a dále se profiloval jako odborník na slovo „vzatý“. Do povědomí širší veřejnosti vstoupil s vydáním šestisetstránkové populárně naučné knihy Kde se vzalo slovo „vzatý“? Začal také vyučovat na pražské filosofické fakultě, vedl zde semináře Slovo „vzatý“ v 19. století a Slovo „vzatý“ v literatuře a publicistice První republiky.

Habilitace[edit | edit source]

Po několika letech se habilitoval spisem Význam a užití slova „vzatý“ v moderní češtině (900 stran) a obdržel titul docent. V roce 2013 získal prestižní grant Evropské výzkumné rady financovaný ze 7. rámcového programu na projekt „Vzatý“: a diachronic perspective and applications, a to jako teprve třetí český subjekt z oblasti společenských a humanitních věd.

Další práce a dílo[edit | edit source]

Jiří Potemníček není rozhodně nějakým vědcem odříznutým od reality, naopak svou činností ukazuje užitečnost vědy. Jako odborník na slovo vzatý je často zván do televize a dalších médií, kdykoliv je potřeba srozumitelně vysvětlit něco složitého. Také jeho odborné posudky pro soudy a další orgány státní správy jsou velmi cenné.

Tento odborník se také mnohokrát zapojil do žhavých diskusí, jež hýbou celou českou společností. Například do debaty o feministické lingvistice vstoupil pojednáním Vzatý, vzatá, vzaté – genderová analýza. Nedávno způsobil velký rozruch také článkem Výskyt slova „vzatý“ v archivech StB, který vrhl nový pohled na kolaboraci českého národa s bolševickým režimem. Když v Lidových novinách publikoval úvahu o užití slova vzatý v projevech nejmenovaného českého politika, musel čelit záplavě anonymních dopisů a dokonce i trestnímu oznámení.

Osobní život[edit | edit source]

Rovněž v osobním životě doc. Potemníčka se projevuje, že je odborník na slovo vzatý. Již více než deset let je vzatý s kolegyní z oboru, lingvistkou dr. Kateřinou Suchou-Potemníčkovou.

Povolání
Ryze mužské Ryze mužská

BodyguardBůhDiktátorHasičHorníkKnězKovbojPapežPirátTatrman

Ryze ženské Ryze ženská

AndulaDominaHajzlbábaPaníčitelkaProstitutka

Levná síla Levná pracovní síla

BarmanBezdomovecDítěKulakPotřebný

Drahá síla Drahá pracovní síla

FrikulínMagistrPodnikatelVědec Necyklopedie

Politika Politici

KlaunPolitikPrezidentŘeditel zeměkoule

Státní zaměstnanci Ostatní státní zaměstnanci

AgentAktivistaDůchodceMeteorologNovinářOdborníkPapírový policistaPedagogPolicistaSmrtkaUčitelÚředník

Dělnická třída Dělnická třída

KloboučníkKominíkLékařOpilecRobotSkýrníkStarý pecařVodič mulyZedníkZemědělec

Zbytečná Zbytečná povolání

AstrologBakchalářBc.EkoteroristaFilosofInženýrNadpisářStudentŠéfVědecWC kreativec