Arogantin

From Necyklopedie
(Redirected from Arogance)
Jump to navigation Jump to search
Čerstvě vytěžený arogantin se chystá na svůj transport do pražského hradu

Arogantin, latinsky Arogantium, značka An Jde o jeden z prvků Meresjevovy periodické soustavy prvků. Povahou je to nekov bez zápachu. V pevném stavu má bleděmodrou nebo lehce našedlou barvu. Je mdlé chuti. Za normálních podmínek nevytváří plynnou ani kapalnou formu. Po požití silně ovlivňuje psychiku člověka. Je masově zneužíván mezi politickými špičkami a spekuluje se, že není na seznamu nebezpečných látek pouze proto, že za jeho distribucí stojí Chuck Norris.

Chemické vlastnosti[edit]

Hulvatit tbl. připravený k balení do blistrů

Je to prvek relativně stálý a s anorganickými prvky netvoří žádné významné či časté sloučeniny; s výjimkou nestechiometrického arogantitu (AnO2,011) a též pevné intermetalické vazby se zlatem a příbuznými kovy.

Jako nerost arogantit je nerozpustný ve vodě. Důležité jsou však jeho reakce s alkoholem, se kterém reaguje velmi ochotně, až bouřlivě, a který silně zesiluje jeho psychotropní účinek.

An + 2 C2H5OH → (C2H5O)2An + H2

Využití[edit]

Používá se jako léčivo, které zvyšuje vrozenou aroganci u některých skupin obyvatelstva. Chemicky upravená a zesílená forma arogantinu se nazývá hulvatit (ve farmakologii hulvatium) a coby hulvatium chloratum je účinnou látkou komerčních léčiv (Hulvatit Spofa), Hulvatitová forma arogantinu, vázaná klastrovou vazbou na dietylamid kyseliny psí, též bývá i v hulvátitových konkrecích, tvářících se obvykle jako obyčejný šutr. Leč takovýto šutr, původně zcela nevinně vržený (hoď kamenem kdož jsi bez viny), se při dopadu na cíl snadno rozdrolí, a z konkrece takto uvolněné hulvatium následně zamoří celé široké okolí. Arogantin, ať již čistý, či ve sloučeninách, bývá používán (abusus) převážně některými politiky, úředníky, lékaři, právníky, soudci a učiteli. Ale použití nalezl i u jiných povolání. Jeho zajímavá reakce s paroubkiem je předmětem zkoumání a je nejlépe sledovatelná v parlamentu.

Výskyt[edit]

Volně v přírodě jako nerost Arogantit (AnO2,011), jako součást již zmíněných hulvatitových konkrecí, nebo i jako čistý, častěji však pěkně špinavý prvek. Jeho zvýšená koncentrace byla zjištěna v Praze a v Německu, které je jeho největším vývozcem a zároveň zpracovatelem. V nejbližší době se plánuje výstavba rafinerie a zpracovatelského závodu na tvorbu hulvátitu i v Praze.

Ložiska arogantitu se nacházejí také v jižní Americe, jak vypovídá název státu Argentina (zkomolená verze původního označení Arogantina). Arogantin tu svého času užívali zejména představitelé armády, kteří zastávali názor, že demokratičtí politici nedokáží zemi řídit dostatečně dobře.

Chemistry.png Prvky
bolševikum
Bo
hliník
Al
arogantin
An
zlato
Au
bursík
Bs
uhlík
C
měď
Cu
debilit
Db
drtík
Dq
gentellur
Gn
vodík
H
hoaxium
Hx
chrastík
Chk
paroubkium
Pk
polonium
Po
prdík
Fu
prudík
smrdík
Sd
stalinium
St
tvrdík
Tu
vakuum
Va
womanium
Wo
noobium
No
potěmkinium
Pn
imbecilit
Im
dusík
N
kyslík
O
selen
Se
rozvodík
ROH
zemanium
Ze
transprdan
Tp
světlan
Lm
Bortlium
B
Ununpolium
Uup
Euran
Eu
Random
Rn
Praseodym-Hafnium
Pr-Hf
Úchylík
Bdsm
Olovo
Pb
Pneumonium
Pneu
Smajlík
:)
Uran
U
Plutonium
Pu
Lithium
Li
Éter
Ae
Arsen
Ass