Antarktida (kontinent)

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Merge-arrows.png Tento článek se tematicky překrývá s článkem Antarktická říše.

To je dobře, můžeš založit další čtyři podobné a vzájemně je propojit.

Antasrktida je tropický světadíl v nejjižnější části Zeměkrychle. Vznikl před 208,4 miliony let odtržením od Gondwany, která se předtím odtrhla od superkontinentu Pangejtu. Tehdy se z původně polárního kraje pohyben desek stal tropický ráj, ve kterém mimo jiné tečou ledové řeky až 4 kilometry hluboké.

Historie[edit | edit source]

Roku 1959 (není prvočíslo) byla uzavřeta smlouva o Antarktidě, která zamezit tomu, aby si různé státy z ní ukrajovaly kousky. Způsobila však, že zde vzniknul zcela nový stát s názvem Antarktická republika, později přejmenovaný na Antarktickou říši. Ten poté ovládl řadu dalších území; více zde.

Přírodní nepoměry[edit | edit source]

Antarktida se rozkládá na samém jihu Země, přesto je tropickým kontinentem. Tečou zde řeky až 4 kilometry hluboké, které disponují množstvím ryb, tuleňů a krilu. Na mořském pobřeží žijí tučňáci a lachtani. Člověci se vyskytují po celé pevnině.

Hospodářství[edit | edit source]

Podstatou ekonomiky Antarktidy je pěstování ovoce, jako jsou hopsinky, mandariny, kukuřice a rýže; dále rybolov a těžba nerostných i rostných surovin (uran, ropa, uhlí atd.). Tomu všemu se snaží zabránit Smlouva o Antarktidě, která má jakékoliv využívání světadílu zakázat. Občané Antarktidy se však nenechají zastrašit imperialistickou propagandou.

Politika[edit | edit source]

Antarktida je centrem Antarktické říše, nachází se zde i její hlavní město Uachtar Reiote. Státním zřízením je rozšířený ledovec (antarkticky Jeldwa krténktlú), což jest jiný název pro neexpanzivní imperialismus.