Akademické tituly

From Necyklopedie
(Redirected from Titul)
Jump to navigation Jump to search
Exploding-head.gif Tento článek obsahuje příliš mnoho informací.
Pokud se je budete snažit všechny vstřebat, může se stát, že vám exploduje hlava.

„Zatajování nižších akademických titulů je trestné! Intelektuál, který zatajuje své nižší akademické tituly je obyčejný podvodník!! Kdo nepoužívá své akademické tituly, ten lže a krade!“

- JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc.

„Já mám akademické titulum,
nejsem tedy žádné ťululum.“

- 8 z 10 19 poslanců SPD

Policie odložila vyšetřování podvodů s vysokoškolskými diplomy.
„Nebyl zjištěn žádný spáchaný zločin“,
konstatoval velitel okrsku plk. JUDr. Ing. Mgr. PhDr. MUDr. RNDr. Jan Novák PhD.


Akademické tituly a označení vědeckopedagogických hodností jsou výmysly, pomocí kterých se intelektuálové a jim podobní povaleči vytahují a povyšují nad pracujícím lidem. Tragickým omylem zrušil zákon č. 61/1918 z 10. prosince 1918 všechny šlechtické tituly, zatímco akademické ponechal. Původně to bylo navrhováno naopak, avšak v návrhu zákona zřejmě došlo k překlepu.

Od té chvíle se akademických titulů nemůžeme zbavit, naopak stále nové a nové tituly vznikají (např. RSDr. – Rozhodnutím Strany doktor). Zjišťujeme, že průměrný počet akademických titulů na osobu je u nás výrazně vyšší, než v Německu; v některých regionech dokonce převyšuje číslo 1.

Obdržení titulu[edit | edit source]

Zde nebudeme řešit věčné dilema, zda koupit, vystudovat, popřípadě zda nechat někoho jiného vystudovat za sebe. Předpokládejme, že jsme už nějak splnili všechny podmínky pro získání titulu, ať již jsou na dané škole jakékoli. Je důležité vědět, že nárok na titul bakchaláře nebo magora vzniká teprve okamžikem promoce, zatímco u doktorských titulů již složením závěrečné zkoušky. V takovém případě je možné získat diplom bez obřadu, je to stejně rychlé a snadné jako pohřeb bez obřadu. Jenom místo urny získáte rouru.

Dle návrhu MUDr. Jan Šula (alias Šulin a.k.a. MUDr. Ian Sulla) se v nejbližší budoucnosti můžeme těšit na další a vysoce efektivní způsob získávání akademických titulů, totiž děděním. Tento genitální psychoneuroimunolog navrhuje, že bychom mohli klidně vzdělání ignorovat a spoléhat na své předky. Za návrh získal prestižní Bludný balvan. Zbývá už jen protlačit příslušnou klauzuli do vysokoškolského zákona, což při rychlosti našich zákonodárců může mít pro naše vnuky ještě smysl.

Roura[edit | edit source]

Autor tohoto pojednání má méně akademických titulů než Henryk Lahola, proto mu nemusíte všechno věřit úplně doslova.

Jako svědectví o našem nezměrném úsilí nám naše milá alma mater vystaví dokument zvaný diplom. Je to kus papíru o formátu A3 až A2 (podle závažnosti uděleného titulu). Tento formát se nevejde do běžného xeroxu, takže není možné diplomy padělat. Ani pořizovat kopie pro případné zaměstnavatele. Proto akademický titul nepřináší v zaměstnání žádnou výhodu. Diplom je srolovaný a zastrčený do roury. Tuto rouru nedoporučujeme používat jako rouru do kamen, neboť ještě nejsme v komunismu a již dávno nežijeme v První republice.[1]

Roura od diplomu mívala za komunistů červenou barvu (občas), nyní se uděluje v barvě modré. Obřad udělení roury se nazvývá promoce, neboť je při něm student promočen. Pozor! Roura na diplom není nepromokavá!


 1. Tento příměr vychází z dávného příběhu, kdy v agitačním středisku jakýsi soudruh přednášel, jak to bude vypadat v komunistické společnosti. Tu se přihlásil nějaký dědeček s dotazem:
  • „A prosím Vás, až bude ten komunismus, budou k dostání roury do kamen?“
  • „Jistěže, v komunismu bude všechno, takže budou i roury do kamen.“
  • „A prosím Vás, budou v tom komunismu také kolena k rourám do kamen?“
  • „Samozřejmě, v komunismu bude všechno, takže budou i kolena k těm rourám.“
  • „A budou, prosím, ty kolena pasovat k těm rourám?“
  • „... budou pasovat.“
  • „Tak to už bude skoro jako za První republiky.“

Promoce[edit | edit source]

Promoce je pro univerzitu příležitost prezentovat se před veřejností, nečleny akademické obce. Proto univerzitní činovníci předstírají, jak jsou učení, mluví latinsky, oslovují se „Vaše magnificence, spectabiles, honorabiles, cives academici…“, přičemž bohorovně zaměňují jednotné a množné číslo, protože se latinu nikdy neučili.

Je potřeba zdůraznit, že promoce je veřejně přístupná, takže hrozí nebezpečí veřejné ostudy. V aule mohou být přítomni třeba novináři. Otřesný příběh se stal jisté bakchalářce z Čunkovy univerzity. Během promoce byla, stojíc před pedelem se žezlem, vyfotografována nějakým novinářem a snímek se dostal do archivu nejmenovaného deníku. V následujících asi pěti letech, kdykoli noviny referovaly o problémech ve vysokém školství, přikládaly jako ilustrační foto snímek této absolventky, ačkoliv, jak doufáme, drtivou většinu popisovaných problémů českého školství nezavinila.

Promoce vypadá jako obzvlášť nepovedená ceremonie v kostele, jenom se tam nemodlí. Narozdíl od účasti na mši, která může zajistit věčnou spásu vaší duše, účast na promoci vám nezajistí nic. Zato musí absolvent vyslechnout řadu šablonovitých proslovů a poté se dotknout fakultního žezla a prohlásit „spondeo ac polliceor“, což doslova znamená „slibuji a slibuji“. Tímto se absolvent mimo jiné zavázal, že všechen svůj majetek přenechá univerzitě a ještě na ní bude s vděčností vzpomínat.

Za to dostane rouru, ve které je možná diplom. O jeho obsahu se bude moci přesvědčit až po skončení celé akce, takže může nastat nepříjemná situace, že se zjistí, že roura je prázdná, nebo že se v ní najde diplom někoho úplně jiného (třeba Henryka Laholy). Diplom v rouře má zajímavou fyzikální vlastnost: když diplom vyndáte, už se vám ho nikdy nepodaří srolovat a dostat zpátky do roury.

Obsah diplomu[edit | edit source]

Pokud je diplom v pořádku, je to velmi zábavné čtení. Diplom je psaný latinsky, navzdory tomu, že latina není úředním jazykem ani Republiky Česko ani Unie Evropy. Proto tento dokument nemá žádnou právní moc, můžete si ho tak leda nechat zarámovat a zasklít. Úřednice vyřizující žádost o občanský průkaz vás při pohledu na diplom uzemní dotazem, jaký že měsíc je uveden v datu (nepomáhá ani to, že latinské názvy měsíců jsou odvozeny od slovenských).

Na začátku stojí zkratka Q.B.F.F.F.Q.S. To není označení nějaké sicilské železniční společnosti, jak by se mohlo na první pohled zdát. To je zaklínadlo, kterým Doktor Faust přivolával samotného Ďábla. Potom se tam píše něco o auspiciích (sub auspiciis Reipublicae Bohemicae), čemuž už nerozumí vůbec nikdo. My vám však prozradíme, že u starých pohanských Etrusků auspicium znamenalo věštění z letu ptáků, neboli ptakopravectví. Zkrátka a dobře, akademický titul vám byl udělen ne proto, že něco umíte, ale že zrovna dobře letěli ptáci.

Pak se tam píše, že je tu nějaký rektor a děkan a kdo jste vy. Je tam zmíněn i případný čtenář diplomu, i když je jasné, že tohle nikdo číst nebude. Kdyby ale četl, tak se dozví to, co je na tom diplomu napsáno. Máte-li už nějaké tituly od dřívějška, mají být u jména uvedeny. Ouha, nejsou uvedeny správně! Kdo jiný by je měl umět správně psát, než univerzita? Měli by si na to najmout Henryka Laholu. Latina dostává opět zabrat souslovím natus in civitate Praha.

Zbytek diplomu je šroubované souvětí. (Škoda, že tam nejsou čárky a na konci věty tečka, aby se poznalo, co k čemu patří.) Píše se tam, že [absolvent] svědomitě hlídán [fakultou] exhiboval s disertací a přísné zkoušky veřejně podstoupil; za to dostává jméno doktor.

Dodatek k diplomu[edit | edit source]

Dodatek k diplomu je další dokument uložený v rouře, který informace uvedené na diplomu upřesňuje, uvádí na pravou míru, možná i vyvrací. Tento dokument je poměrně nová záležitost, vymysleli si ho úředníci Rady Evropy a UNESCO/CEPES. Narozdíl od diplomu je psán česky a anglicky, tak aby tomu úředníci rozuměli. Když tomu budou rozumět úředníci, nebudete tomu rozumět vy.

Úryvek:

5.2. Profesionální postavení
Absolvent zná základy historiografie a teologie náboženství [1], je seznámen se současnými trendy v bádání. Je jazykově vybaven pro vědeckou práci s prameny, ovládá příslušnou vědní metodologii a zná pravidla intepretace odborných nálezů. Teoretické znalosti i odborné dovednosti je schopen kriticky aplikovat a kontextuálně uplatnit. Výsledky vědecké práce je schopen prezentovat v kontextu odborné rozpravy. Je kvalifikován k samostatné vědecké práci a k vědecko-pedagogickému působení v oboru.

Jenom díky tomuto dodatku budou na celém světě – i na Tokelau – vědět, co si s vámi počít.


 1. Teologie náboženství – není to oxymoron?

Návrh na matematický zápis akademických titulů[edit | edit source]

Převod titulů
původní zápis matematický symbol
DiS
Bc.
Mgr., MgA.
PhDr. apod.
Ph.D., CSc.
D.Sc., DrSc.
dr. h. c.
ass.
doc.
prof.

Známý intelektuál JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc. si při podpisu jakési petice všiml, že v jejím formuláři je málo prostoru k zapsání všech titulů, kterými disponuje. Ba co je ještě horší, v záhlaví bylo použito slovo titul, čímž jsou implicitně vylučováni všichni, kteří mají titulů více.

Aby mohl Henryk Lahola a jemu podobní psát všechny své tituly do formulářů, navrhuje Necyklopedie zavedení následujícího matematického zápisu.

Základem je symbol označující jakýkoli akademický titul. Pomocí čísel v indexech, nechť se pak rozlišuje, o jaký titul se jedná. Vlevo nahoře od se budou označovat pedagogické hodnosti, totiž číslem 1 docent (doc.) a číslem 2 profesor (prof.). Vpravo nahoře se budou psát symboly získané v bakalářském (1 – Bc.) a magisterském (2 – Mgr., MgA. apod.) a v rigorózním řízení (3 – JUDr. apod.). Tituly psané za jménem nechť se označují v dolním indexu. Protože mají vyšší hodnotu, označují se vyššími čísly.

Místo vlevo dole zůstává zatím volné, ve výhledu se počítá s tím, že se zde budou vyznačovat hodnosti vojenské, policejní, hasičské, železničářské nebo lesnické. Zde však musíme počkat, až příslušná ministerstva vypracují přesný předpis.

Pokud má někdo více titulů, vyjádří se mocninou. Akademické tituly JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryka Laholy, Th.D., DrSc., multi dr.h.c. se dají zapsat symbolem

Udělení akademického titulu jako urážka[edit | edit source]

Akademický titul nemůže být člověku udělen proti jeho vůli. V poslední době je v médiích aktuální spor Ivana Řápková versus Právnická fakulta ZČU v Plzni. Chomutovská primátorka zažalovala fakultu o odškodnění ve výši jednoho miliónu korun za to, že jí fakulta přiznala titul JUDr., aniž by mohla doložit jediným zápočtem, že tam studovala. Udělení tohoto titulu je jasnou urážkou osobnosti paní primátorky, žaloba má jistě velkou šanci na úspěch. [1]

Na ostatních fakultách se jako urážka užívá oslovení „pane kolego“ všem těm, kteří žádný akademický titul nemají, nejčastěji studentům, uklízečkám, vrátným a podobné havěti. Toto oslovení by se dalo volně přeložit jako „ty blbečku“. V našem matematickém systému mu odpovídá označení . Okresní univerzita v Uherském Hradišti urážlivé oslovení pane kolego raději zakázala.[2]

V normálním světě jsou naopak ti, co mají doma tři nebo více rour, považováni za převzdělané (angl. overeducated). Zaměstnavatelům se doporučuje si takovéto osoby držet co nejdále od těla. Není pak divu, že mnozí lidé se za své akademické tituly stydí.

Využití akademických titulů v reklamě[edit | edit source]

Logo ing.gif

Akademický titul je ze své podstaty velmi vhodný pro cílenou reklamu. Titul totiž může být jakákoli posloupnost písmen a papísmen. Tak se nabízí sponzorům, aby pomocí akademického titulu propagovali jméno své firmy, šťastný absolvent vysoké školy pak dobrovolně dělá firmě reklamu po celý svůj život. Nejdůsledněji v této oblasti postupuje finanční skupina ING, jejíž jméno musí nosit všichni absolventi technických, ekonomických a zemědělských škol.

Známí nositelé akademických titulů[edit | edit source]

JUDr. PhDr. Mgr. et Mgr. Henryk Lahola dokládá řádné získání svých akademických titulů. Jeho studium bylo jednou z nejvýznamnějších událostí v dějinách Univerzity Karlovy. Každému jeho titulu se věnuje jeden svazek Dějin Univerzity Karlovy.

Nevzdělanci, kteří žádné akademické tituly neměli[edit | edit source]

Co možná nevíte[edit | edit source]

Nedílnou součástí každého akademického titulu je tečka. Neuvedením tečky v akademickém titulu se také vystavujete nebezpečí postihu.

Nové tituly[edit | edit source]

Nedávno u nás vyšel v platnost zákon, který ustavuje nový akademický titul - VppS. (Vyhozen po prvním Semestru). Je to jediný titul, který nikdy nezíská JUDr. PhDr. MUDr. RNDr. Mgr. et Mgr., Bc. Henryk Lahola, Th.D., DrSc., multi dr.h.c., kardinál český, sedmý markrabě moravský, etc. etc. etc., jelikož je to titul pro "horší" lidi, než je on sám a nemohl by o něm napsat knihu. Je to spíše titul útěchy, díky němu ovšem v zaměstnání získate průměrně o 2000 Kč větší výplatu.

Ministryně nespravdelnosti Taťána Malá proslavila tituly CtrlC CtrlV, díky způsobu, jakým vytvořila své diplomové práce. Ne svou obhajobu uvedla, že v době jejího studia nebylo zvykem kontrolovat, zda studentské závěrečné práce nejsou plagiátem.

K dalšímu čtení[edit | edit source]