Malta

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search

Malta (neplést si s nápojem meltou) je tichomořská provincie Indie. Je to malý ostrov. Jedná se o velmi zaostalou část Indie, protože Indie se k Maltě raději nehlásí a nechce do ní investovat své drahocenné rupie. Za posledních 5 dnů se o Maltu hlásí spíše místní kmeny, které však nemají šanci Maltu získat pro sebe. Hlavním městem je Modrá, ve které žije 1 526 321 021 místních. Zbytek obyvatel (celých 35 místních) žije na primitivních loďkách pod útesy ostrova.

Poloha Malty (jelikož by o ní raději nikdo nevěděl, na mapách není zobrazena)

Umístění a geografické podmínky[edit]

Malta se nachází na souřadnicích 1.470257, 32.875479. Někdo by mohl namítat, že na této lokaci se nachází pouze ugandské jezero, ale to si myslí jen lidé nezasvěcení do vědění Světa. Malta se tedy nachází v menším Tichém oceánu a je to velká sbírka papírových kamenů o rozloze 50 000 cm čtverečních. Díky malé rozloze se na Maltě nachází portál do dimenze β. Přes velikost hlavního města již samo město přesahuje hranice ostrova. I přesto se mozkově nevyvinutí obyvatelé snaží postavit další město

Obyvatelstvo[edit]

Na Maltě žije tzv. Barbar nelidský, který si své teritorium dokáže uhlídat svými nevídanými zvyky. Těchto tvorů zde žije přibližně 1,526 321 056 miliardy, avšak přes jejich rychlé rozmnožovací možnosti jich tam může být každým dnem víc a víc. Tito ,,lidé" žijí v v typických maltských městě z modrého dřeva.

Ekonomika[edit]

Hlavní město Malty, Modrá

Jak je již známo, Malta je odjakživa největším producentem papíru na světě. Také je jedním z největších provincií Indie, kde se těží nejvíce modrého dřeva (před nimi je pouze Slovensko). Jako člen OSNI(Organizace spojených národů indických) jí náleží čestné poslední místo v tabulce odměn rozdělených mezi všechny provincie - celých 20 rupií za rok (cca 5,9 Kč). Tato odměna celkově navyšuje jejich HDP na celých 0,01 maltských kulatých papírů (jejich oficiální měna (1 MKP = 0,2 Kč)).

Umění a kultura[edit]

Malta má jako jeden z nejstarších ostrovů také velmi dlouhou historii. Proběhlo zde mnoho válek. Ta nejbrutálnější v roce 856, kdy se místní kmeny nepohodly, jestli jejich vládce bude vůdce kmenu Ha, nebo vůdce kmenu Ho. Kvůli této potyčce přišel o zub celý jeden pes. Tato brutální válka se zapsala do historie a je dodnes připomínána jako vzpomínka na hrozné časy války. Tamní obyvatelé věří v boha lásky a odpuštění. Dodnes se u nich staví v jejich modifikaci románského slohu. Jejich kuchyně obsahuje vše, co se získá z papíru a připravuje na modrém dřevě. Takové spálené kousky s nahřátou A4 je naprostá delikatesa.

Původní nákres zásuvky typu Z

Vyspělost obyvatelstva[edit]

Malta možná je jedním z nejzaostalejších států vůbec, ale i přesto u nich vzniklo spoustu zajímavých věcí, jako například zásuvka typu Z, který tu jako vlastenci též využívají, i když nemají elektřinu. Jejich dřevěné domky sice nemají topení ani elektřinu, ale i tak zde žijí šťastný život s průměrnou délkou 13 let. Chodí na levé straně chodníku.

Podnebí[edit]

Na Maltě pořád prší, je to též kvůli tomu, že Uganda bezdůvodně ráda kropí svá jezera. Leží v tropickém podnebném pásu, ale i tak je na Maltě tzv. Hafo klendra/kosa.