Teorie lichých ponožek

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Od jisté doby nosí Milan Knížák jen jednu pestrobarevnou ponožku
Jakékoliv heslo na téma Teorie lichých ponožek byste na české Wikipedii hledali marně.
Nehopsající Wikipedie.png
Google uncyc.jpg Teorie lichých ponožek na googleTohle je nejlepší článek na téma „Teorie lichých ponožek“ na celým internetu.

„Liché ponožky mě fakt rajcujó“

- Jaroslav Sedláček

„Tož já pěvně věřím, že ta teorija lichéch fuseklí bode jednó právě to co nás, Brňáky konečně proslavé a že s jejó pomocó doženem a předeženem Prahajzli“

- Zdeněk Tichý
Palec.png

Tento článek může obsahovat výsledky vlastního výzkumu!

To je ale moc dobře, protože vlastní výzkum zaručuje faktickou správnost, kterou často nespolehlivé nebo lživé zdroje neposkytují.


The Great Sock.jpg

Teorie lichých ponožek byla vyvinuta týmem vedeným Čurinou Kozoličem Pičurinem na American University in Elbonia v těsné spolupráci s Pražským prognostickým ústavem a Mezinárodním institutem pro výzkum osobnosti Káji Maříka.

Tato teorie se pokusila vnést světlo do odvěké záhady mizení ponožek.

Popis problému[edit | edit source]

Ilustrační foto
The Great Sock.jpg

Mizení ponožek je obecně známý jev nevysvětlitelný ani Newtonovou fyzikou, kvantovou fyzikou, ba ani Pythagorovou větou. Selský rozum nad tímto jevem selhává již od dob neolitické revoluce (během níž vznikly jak ponožky, tak selský rozum). Jev spočívá v tom, že vložíme-li např. 10 párů ponožek do koše na prádlo, vaku na prádlo, tašky určené k transportu prádla do laundretty, kapsy batohu určené na špinavé ponožky a zahnědlé prděny, ba dokonce i kopneme-li těchto 10 párů do kouta v koupelně, po vyprání a rozvěšení zjistíme, že místo deseti párů, to jest dvaceti kusů ponožek, máme pouze 9 a půl páru, neboli 19 kusů.

K výše popsanému jevu dochází často i při pouhém skladování čistých ponožek ve skříni, komodě, či jiném, k tomu vyhrazeném, nábytku. Mizení postihuje pánské fusekle, dámské ponožečky, podkolenky všeho druhu a na Ukrajině, a především v Rumunsku také onuce. Zmíněné národy dosud ponožky nevynalezly, nacházejí se totiž v před-neolitické fázi vývoje.

Historie výzkumu[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Lidstvo se této záhadě snažilo přijít na kloub již od doby starých Sumerů. Z raných dob se však zachovalo jen velmi málo záznamů. Jeden z nich, však za povšimnutí stojí:

A aj viděl jsem fusekli jedinou osamělou na podlaze ležící i sama byla a družky její nebylo k nalezení.

—Ezechiel

Bohužel právě tento verš z proroctví Ezechiele proroka byl pozdějšími redaktory Starého zákona vyškrtnut.

Ve středověku výzkum upadá, krom několika mystiků, hloubajících o ponožkách v osamění klášterů na hoře Athos, se problému krátce věnuje pouze Giacomo Debillo, sluha Leonarda da Vinciho.

Moderní řešení problému čeká na nástup novověku. Ve dvacátém a jednadvacátém století vznikají výzkumná střediska na mnoha místech světa. vesměs nepřišla na vůbec nic, jako ostatně většina výkumných středisek. V Česku se nachází hlavní pracoviště v Brně ve čtvrti Brno-Žiguljovsk. Toto pracoviště se nazývá Výzkumný ústav lichých ponožek, ve zkratce VÚLP. Založil ho Azis Veliký. Jeho zaměstnanci většinou nedělají nic, koncem měsíce si na tiskárnách svých počítačů vyrábějí falešné jízdenky na Brněnské metro a chodí chlastat k Pavoukovi. Mezi samotnými obyvateli požívá toto pracoviště velkou úctu, je druhou nejprestižnější instituci ve městě, hned po Brněnském hlavním nádraží.

RedDwarf2.jpg „Proto si nikdy nekupuju mejdlo a deodoranty nebo ponožky. Nic takovýho! Koupim si totiž malou farmu na Fidži a budu chovat ovce a krávu a křížit koně.“
Dave Lister, část 1. - Konec


Základní rozdělení teorií[edit | edit source]

The Great Sock.jpg
 • Teorie mystická
 • Teorie racionalistická
 • Teorie Aštara Šerana
 • Marx-leninská teorie mizení hodnoty dělnicko-rolnických ponožek
 • Teorie o Zášupšákovi
 • Teorie o ponožkožroutovi
 • Pičurinova teorie lichých ponožek
 • Konspirační theorie lichých ponožek
 • Matematická teorie lichých ponožek
 • Darwinova teorie lichých ponožek
 • Teorie časového posunu
Klubová vlajka přívrženců teorie o zášupšákovi

Teorie o Zášupšákovi[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Tato teorie je založena na zprávách, že Zášupšáci si vyrábí své oblečení svépomocí. Kazajky, gatě, laptě i čepičky si šijí ze zbytků oblečení, které nacházejí v koutech lidských obydlí. Má se za to, že jako zdroj materiálu využívají zejména ponožky. Protože však lichých ponožek je mnohem více, než by takový Zášupšák na výrobu oblečení potřeboval (není zřejmě žádný parádník), objevila se teorie, že Zášupšáci v komunitě domácích skřítků plní funkci krejčích. Sbírajíce více ponožek šijí oděvy pro Zvoníčky, Mikulky, Chrochty, Húúly, Vrzálky, Dendromílky, Čochty a další bytosti sdílející s člověkem jeho obydlí.

Teorie o ponožkožroutovi[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Viz samostatný článek.

Pičurinova teorie lichých ponožek[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Pičurinova teorie je založena na předpokladu existence paralelního vesmíru. Podle této koncepce liché ponožky přecházejí z našeho vesmíru do vesmíru paralelního dočasnými černými minidírami. Dochází k tomu vždy, když oběma časoprostorům hrozí nerovnováha. Přechodem ponožky se vyrovnávají hmoty obou vesmírů. Teorie ovšem již nevysvětluje, proč tuto vyrovnávací funkci plní právě ponožky. Existuje ale takzvaný Bečvaříkův jev časoprostorové kvantfibrilace, kdy v okolí sudé ponožky je kvantfázově posunuto v čase. Dle Bečvaříka právě tento jev umožňuje zajistit rovnováhu přesunem hmoty mezi dvěma paraprostory / dimenzemi. Podobný jev je v praxi pozorován u sudých a také u lichých propisek.

Citace Violette: Právě jsem vynalezla příčinu Teorii lichých ponožek ! Už to není teorie lichých ponožek.. ale jedná se o kvantovou fyziku. Je to přesně tak, že DEUTERON, je vlastně proton a neutron. jenže Deuteron neváží stejně jako proton a neutron, protože se ta energie při štěpení deuteronu (= jedna ponožka) promění ve větší hmotnost protonu ( jedna ponožka páru ponožek) a neutronu (druhá ponožka páru ponožek)

Konspirační teorie lichých ponožek[edit | edit source]

The Great Sock.jpg
Dohoda

Theorie je založená na velmi jednoduchém principu. Pračky ve skutečnosti nejsou poháněné elektřinou, ale ponožkama. Spotřeba na běžné praní se pohybuje řádově kolem jedné až tří ponožek. Tato theorie říká, že existuje velmi tajná Dohoda mezi výrobci praček a elektrárnami, podle které výrobci praček budou předstírat, že pračky jsou poháněny elektřinou a zároveň budou do praček montovat některé speciální obvody předstírající odběr proudu (a generující reálný odběr na elektroměru). Peníze, které vyberou elektrárny za elektřinu nespotřebovanou v pračkách si dělí napůl s výrobci praček.

Jeden z nepřímých důkazů správností theorie je jednoduchý pokus. Zkuste rozebrat pračku na jednotlivé součástky a pak ji zase poskládat tak, aby byla funkční. V zásadě by měla zbýt jedna součástka, kterou je výše jmenovaný odvod generujíci spotřebu na elektroměru. Po tomto zásahu pračka pere dál, ponožky mizí dál, ale již není pozorovatelná žádná spotřeba pračky na elektroměru.

Matematická teorie lichých ponožek[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Matematická teorie vychází z axiomu, že počet ponožek je číslo. Číslo může být liché nebo sudé. Pokud je počet ponožek lichý, je vždy součtem lichého a sudého počtu, tudíž problém lichého počtu ponožek není řešitelný. Pokud je však celkový počet sudý, znamená to, že množinu ponožek je možno rozdělit na sudý počet podmnožin o lichém počtu ponožek, neboli na sudý počet lichých ponožek.

Někteří matematici tvrdí, že počet ponožek je možno vyjádřit prvočíslem. Kromě dvojky a osmičky jsou všechna prvočísla lichá. Pokud se však někdy setkáte s neprvočíselným lichým počtem ponožek, je to výjimka potvrzující pravidlo.

Darwinova teorie lichých ponožek[edit | edit source]

Není to smutný pohled?
The Great Sock.jpg

Darwinova teorie lichých ponožek vychází z jeho evoluční teorie o vývoji druhů. Jejím hlavním přínosem je její jednoduchost až genialita, s jakou odhaluje kořeny fenoménu lichých ponožek. Darwin vychází ze dvou poznání:

1. Vývoj lidských ženských jedinců (Femin) skončil krátce po velkém třesku a vykazuje trvalou stabilitu.

2. Vývoj lidských mužských jedinců není dosud ukončen a jeho průběh má dvě etapy.

I. Etapa: Mužský jedinec žije dosud ve volné přírodě a je tzv. svobodný.
II. Etapa: Mužský jedinec je domestikován (Darwin někdy uvádí termín „ustájen“, tedy ženatý) a jen občas je vypouštěn do volného výběhu.

A právě v této druhé etapě vývoje mužského jedince se okamžitě začíná projevovat fenomén lichých ponožek, který je podle Darwina ovlivňován tzv. Femini faktorem , jenž má vždy zápornou hodnotu. Zde potom přichází na řadu hlavní Darwinův důkaz, následující rovnice:

, kde
je výsledný počet ponožek
je výchozí počet párů ponožek, které mužský jedinec vlastní
je již známý Femini faktor

Příklad 1 – mužský jedinec dosud žije ve volné přírodě, tedy a má 3 páry ponožek. Z rovnice pak vyplývá , tedy počet ponožek zůstává vždy sudý.

Příklad 2 – mužský jedinec je již domestikovám, tedy a má 5 párů ponožek. Potom platí , tedy počet ponožek je vždy lichý. Rovnice neřeší případy, kdy mužský jedinec má více Femin. Zde Darwin uvádí, že tento případ se vyskytuje jen v muslimských zemích a Arabové ponožky stejně nenosí.

Teorie časového posunu[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Je dosud jedinou experimentálně dokázanou teorií lichých ponožek. Při uložení ponožek do tzv. ztrátového prostoru (například automatické pračky) se ponožka v časoprostoru posune buď směrem do budoucnosti, nebo do minulosti. V případě posunu do budoucnosti se ponožku podaří najít po uplynutí času, o který byla ponožka do budoucnosti posunuta. V případě posunutí ponožky směrem do minulosti je nález ponožky záležitostí archeologického výzkumu. Těchto ponožek se podaří najít minimálně, neboť vzhledem k materiálu ponožek není možné předpokládat jejich možnost zkamenění, či jiného způsobu uchování.

Prakticky se podařilo najít pouze ponožky posunuté do minulosti do období staroegyptské říše a to období vlády faraona Tutanchámona, jehož mumii nalezl zachovanou archeolog Carter a lord Carnavon oblečenou mimo jiné do časově přemístěných ponožek.

Teorii časového posunu ponožek a časoprostorových smyček nejlépe rozpracoval Julius Fučík v knize V zemi, kde včera znamená zítra.

Hafajzův dodatek: V případě, že byla ponožka posunuta v čase ať už do minulosti, nebo do budoucnosti jen o historicky krátký úsek, pak byla nebo bude pravděpodobně nalezena právě jako ona lichá na stejném místě. Čili v pračce.

Aplikace paradoxu nekonečna[edit | edit source]

The Great Sock.jpg

Při bádání o paradoxu nekonečna se podařilo Necykloverzitě tuto teorii aplikovat na Teorii lichých ponožek. Definice: „dáme nekonečný počet párů ponožek stejného typu a vždy nám zbyde maximálně jedna ponožka což je již prakticky použitelné“. Z toho je vidět že i čistě teoretické výzkumy mají praktické použití.

Mrkni taky na[edit | edit source]

RedDwarf2.jpg Kalhotky patří do šuplíku na kalhotky a ponožky patří do šuplíku na ponožky. Jelikož jsem našel kalhotky v šuplíku na ponožky, je nutné toto pravidlo opět zopakovat“
Kryton v rozhovoru s Kristínou Kochanskou, část 41. - SteskNecykloverzita-razitko.svg NECYKLOVERZITA
se zaručuje za správnost informací v tomto článku.
Tento článek může být překopírován a použit
jako plnohodnotná diplomová práce.