Německo

From Necyklopedie
(Redirected from Třetí říše)
Jump to navigation Jump to search
Bundesrepublik Deutschland
Spolkorepublika Německo
Flag of Germany             Coat of Arms of Germany
Státní vlajka Státní znak
Motto: „Einigkeit und Recht und Freiheit
(Jednota, spravedlnost, svoboda“)
Národní Hymna: Fichtlslied
Oficiální jazyk turečtina , arabština
Ostatní jazyky Horní a dolní lužická srbština, bavorština, alemanština, dolnoněmčina, okrajově též němčina
Hlavní město Bonn
Vláda skopčáctví
Politický systém demokratická říše
Prezident Simír Gerchán
Říšská kancléřka Angelika Merklová Olaf Sulc
Nezávislost 1945
Měna €uro
Náboženství antifašismus
Národní jídlo kebab
Velké německé výročí. 40 let NDR.

Německo (Germánie, slovensky Dojčland tj. "země kojenců") je přímořský stát v Evropě, mezi jehož sousedy patří například Lucembursko, Karlovarské Velkovévodství, a několik dalších, méně významných států.

Národní problém[edit | edit source]

Rozložení Německa na NDR (rudě zabarvený) a Západní Německo. Můžeme vidět, jak se naši němečtí socialističtí druhové na rozdíl od našich kapitalistyckých nepřátelů řídí heslem "V jednotě je síla"

Největším problémem Německa je smutný fakt, že veškeré jeho obyvatelstvo je němé (a to i barbaři se, pro srovnání, zmohli tu a tam na nesouvislé zvuky jako bla-bla či bar-bar (řecky βαρ-βαρ)). Krom neskutečných problémů při běžné komunikaci na úrovni jednotlivců způsobuje tato indispozice velké potíže i na úrovni mezistátní a vede k částečné až úplné izolaci Německa od zbytku světa.

Starodávný název Allemania zdůrazňoval, že každý obyvatel Německa trpí nějakou mánií. Společnou mánií většiny němců je, že tradičně německou národnost nadřazují všem životním hodnotám. Německá umanutost vlastní národností je vedla k založení a financování Evropské unie (připravují se totiž rozpoutat třetí světovou válku a čtvrtou atd. a chtějí mít tentokrát všechny Evropany na své straně).

Národní zvyky[edit | edit source]

Krajská rada městečka Scheißedorf při příležitosti otevření místní Bierklinik

Asi nejtypičtější německé národní vlastnosti jsou disciplinovanost, nevšední konzumace hnusnýho "piva" a masochismus. Němci nejprve během několik desetiletí s pracovním nasazením, které překonají snad jedině Japonci (také masochisté) nebo Čínani (masochisté+maoisté), vybudují nejúspěšnější hospodářství na světě, aby následovně rozpoutali nějakou válku ve které si všechno nechají zase rozstřískat přičemž jich pokaždé několik miliónů zahyne. refrén: Přeživší zbytky národa začnou okamžitě znovu disciplinovaně budovat a s pracovním nasazením, které překonají snad jedině Japonci (také masochisté) nebo Číňani (masochisté+maoisté), vybudují nejúspěšnější hospodářství na světě, aby následovně rozpoutali další válku, ve které si všechno nechají zase rozstřískat přičemž jich dalších několik miliónů zahyne.... atd. V raném období formování germánských kmenů tohoto jejich zvyku využívali Slované k rozšiřování svého sídelního území.

V této době, cca. 100 př.n.l. až cca 500 n.l. německý slovník sestával ze dvou podstatných jmen, Bier (zkvašené zrní) a Krieg (válka) a jejich složenin Bierkrieg (válka o zkvašené zrní), krig'Bier (dostat zkvašené zrní), a krig'Bier-Krieg (pokud nám poskytnete určité množství zkvašeného zrní, jsme ochotni vést válečnou výpravu vámi určeným směrem). Třetím německým slovem bylo jméno jejich jediného božstva, bohyně války, Gertruda, což bylo také jediné ženské jméno (dodnes se takto jmenuje 87 % německých žen, zbylých 13 % se jmenuje Brunhilda, Hildeburda, Hildegunde, Ulrika, Uschi, Otschi, Mechthilda nebo Knechthilda). Muži jména neměli, než by si je stačili zapamatovat, většinou zemřeli v boji. Od jejich válečného řevu gerrrtrudááá bylo také pravděpodobně odvozeno souhrnné pojmenování tohoto etnika - Germáni. Staroslované tedy poskytovali Němcům Bier a ti vedli Krieg. Takto se dostali osidlujíce Němci vylidněnou krajinu ze Sibiře až do střední Evropy.

Dalším rituálem je strojení jehličnatých stromků na vánoce, původně keltské: do svatyně se koše se sušeným ovocem ozdobily větvičkami patřičného stromu - jako rituál hojnosti vprostřed krušné zimy. A jeden koš míval větvičky jehličnaté - a pod nimi (jako vtip) lysohlávky: nejlépe starověkou luxusní značku Pils Pilsen. Po staletích nepochopení se teprve dnes německá omladina vrací k původnímu významu rituálu a na vánoční stromečky si (místo cukroví či dokonce skla) věší dávky speedu, extáze a crystal_methu z příhraničních Asia-Marketů.

Národní kuchyně[edit | edit source]

Bratwurst mit Sauerkraut. Vzhledem i chutí připomíná prasopsí exkrement.
Tradiční nádoba pro výrobu Sauerkraut. V prvních dvou týdnech potravinářského procesu se využívá rovněž jako pisoár.

Němci chovají prasopsy (Schweinhunde) jako jatečná zvířata na maso, přestože toto je chuti odporné. Po celé zemi mají farmy, ve kterých prasopsy vykrmují a cvičí k organizovanému nástupu do transportu na jatka. Maso upravují ve stylu "lager", česky ležák, to jest odležením po dobu 10 dnů při pokojové teplotě. Pižmovitá pachuť prasopsího masa se pak částečně přebije žluklým smradem a zatuchlinou. Pečeni, guláš a další jídla z tohoto masa vydatně zalévají pivem jehož výrobu v raném středověku ukradli Čechům. Jako příloha k pečeným prasopsům je nejčastěji podáváno speciálně upravené zhnilé zelí (něm. Sauerkraut), které se nejprve nechá několik týdnů až měsíců hnít, načež se s bažinným tuřínem, dubovými větvičkami a exkrementy z tenkého střeva prasopsa rozvaří v jediném kotli na Eintopf. Vojáci, kteří dokážou této nechutné šlichty sníst nejvíce nežli se poblijí, pak smí na límci vojenských uniforem nosit ony dubové větvičky - jako výraz své udatnosti. Po jedné další ze svých prohraných válek zajatí němečtí vojáci tento recept naučili vítězné vojáky Koreje (jako přílohu ke psímu masu), kde tuhle eintopfovou šlichtu dodnes vaří, ochucují ji stále vojenským yperitem - a říkají tomu Kim-či. Teprve yperit přebije kvasnou kalnou chuť Sauerkraut. Dnešní Němci ale nadále Sauerkraut konzumují neochucený: jako projev mužské statečnosti, ženy nevyjímaje. Prasopsí chlupy, chrupavky a zbytky vnitřností Němci mísí s kalovým odpadem po výrobě das Bier a zpracovávají na tzv. Bratwurst. Slovo Brat si vypůjčili od Angličanů, znamená "fracek" nebo "spratek" a "Wurst" má zde význam falického symbolu - celá kultura rituálního pojídání maxima Brat-Wurstů byl původní vojenský rituál před bitvou, kdy tím asociovali odřezávání genitálií mrtvolám pobitých nepřátel po vítězné bitvě - za účelem jejich spočítání. Je ale také možné, že slovní kmen "Brat" si přinesli (s nakopanou zadnicí) po jedné další prohrané válce na východ - a že je původu slovenského či ruského (význam: Bratr) - a potom konzumace Brat-Wurstů mohlo být prvním kolem divé zábavy na poslední orgii před bitvou, kdy pokračovat pak mohli s Wursty svých opravdových bratrů ve zbrani. Rovněž Bratwursty se podávají s tradiční přílohou Sauerkraut.

Národní identita[edit | edit source]

Němci jsou tradičními přáteli ostatních evropských národů.

Němci brali armádu velmi vážně od počátku dějin: jazykový základ germánství je "Germ" - latinsky kopí: a Germ-man býval v římské armádě označen voják častěji přistižený, jak si leští kopí. Z takových vojáků římské legie sestavovaly speciální oddíly Germ-manů, kteří pod římské okované vojenské vysoké sandály bývali donuceni potupně nosit růžové podkolenky, které ale s typickou důkladností co nejčastěji prali, aby jim růžová barva co nejrychleji vyhledla na běloskvoucí - a tento podvod vydávali navenek za ušlechtilou touhu po čistotě. I tento zvyk se zachoval. Většina jich byla Německého etnika - a tak se název přenesl na celou populaci a i to už tak zůstalo. Nejjižnější a nejbohatší Germáni jsou Bayeři - což je rovněž stará vojenská zkratka: Bayer = Boia-Hayemum Warrior, tedy: válečník z Bohémie, z Čech. Celý středověk si totiž obě etnika všechny armády pletly, jelikož obě v chlastání piva deklasovaly celý zbytek tehdejšího světa: za Němce (.. Bayera) býval tehdy považován každý, kdo se dokázal pivem opít bez zvracení do Němoty (odtud slovanské jméno jejich etnika) (nejméně 15 piv) aniž by spadl ze židle, Bayer-Boss pak byl ten, kdo se u toho ani nepochcal. Teprve později přešli na testy rasové soupatřičnosti měřením lebek a pigmentace (viz. odstavec Obyvatelstvo). Aby se od těchto temných pohanských testů veřejně dostancovali, drží se dodnes Germáni při konzumaci piva navzájem za ramena a komíháním se ze strany na stranu naznačují pád ze židle před dosažením chlast-limitu: aby dali najevo, že dnes večer se test rasové příslušnosti provádět nebude. Příliš mnozí Češi je totiž v chlastu deklasovali - a zvládali test na Bayer-Bosse, navíc si zmínění Češi dělali legraci z kožených kraťasů a bílých podkolenek: říkali, že Němci nosí tlusté bílé podkolenky, ne jako symbol bělostné čistoty ale protože jsou tepl(ý/í). Zhanobený národ se musel pomstít. Bylo rozhodnuto, že Češi budou vystěhováni zpátky na Sibiř, aby se trochu zchladili. Stěhovací projekt již byl připraven, ale kvůli nějakým drobnějším problémům u Stalingradu v roce 1943 se jeho realizace prozatím odložila až dokud se nerozpadne EU.

Britové tvrdí, že Němci nemají humor, ale to je omyl. Nejznámější německou knihou je totiž "Kniha německého humoru". Vydává se již od Johana Guttenberga ve starověké formě archaického svitku (podobných římským spisům). Tuto knihu (ruličku) najdete v každé německé domácnosti na toyletě - a humorumilovní němci si ji totiž hojně předčítali sedíce na záchodě jako profilaxi: kdyby se smíchy posrali. Tímto zvykem rovněž obohatili světouvou kulturu, jelikož ruličkovou verzí Knihy německého humoru vybavovali záchody všech svých zajateckých táborů na všech svých početných válečných taženích (od počátku knihtisku) - a odtud se dostala např. k zajatým britským vojákům. Jako rituál nenávisti k (obdivované a záviděné) německé technické vyspělosti se zajatí britští vojáci listy z Knihy německého humoru vytírali - a tento rituál nenávisti ke všemu německému se udržel a rozšířil se do celého světa, k tomu používané Ruličky se ale dnes již vyrábí bez potištění (kdy původní emoční význam rituálu byl již zapomenut).

Obyvatelstvo[edit | edit source]

Němci protestující proti tomu, že Češi vypijí víc piv

Němci se již na první pohled odlišují od ostatních Evropanů a tvoří tak výrazný a nezaměnitelný typ. Převážně jsou zavalití s pivním břichem (které musí podepírat vyztuženými kšandami kožených krátkých kalhot) a mohutným podbradkem, ale vyskytují se i jedinci štíhlí. Mnozí Čížci Němce označují jako Skopčáky, což se odvozuje od faktu, že po etapě na vrcholu to s nimi jde záhy s kopce. Němci trpí velmi často rozšířenou genovou závadou, která jim (dědičně) poškozuje tvorbu pigmentu: mívají proto světlé vlasy, oči - ale hlavně světlou plěť - a proto často umírali ještě mladí na melanomy, zhoubnou rakovinou kůže. Němečtí vojáci jimž melanomy již metastázovaly a ti proto (prolezlí rakovinou) trpěli nesnesitelnými bolestmi které neustupovaly ani s koňskými dávkami sedativ a opiátů, zblblí a znecitlivělí fasovanými léky vrhali se do sebevražedných akcí aby svoje muka ukončili sebevraždou rukou nepřítele - který ale takové chování mylně pokládal za šílenou odvahu a udatnost.

Stejně jako u vysokých růžových podkolenek vybělovaných dočista dočista, vydávají i zde nedostatek pigmentu za znamení ušlechtilosti: ušlechtilejší Němci že mají nejen podkolenky opravdu bílé, ale vlasy že mají nejméně světle zrzavé či blond. Proto nejvyšší společenské postavení mívají mezi Němci albíni - s bílými vlasy a červenýma očima. Extremisti sní o genových manipulacích a plemenářském křížení, které by jim umožnilo vyšlechtit skutečně dokonale čistou rasu, jejíž příslušníci nebudou mít pigment už vůbec žádný - a proto budou průhlední jako třeba medůzy.

Oblíbenou úpravou vlasů je vyholení úplně všude - jako pocta historicky prvním Germ-manům. Nejoblíbenější módní doplněk je přilba. Obyvatelstvo pěstuje slušnost a uctivost - i lidé navzájem neznámí se zdraví s každým jednotlivě. V dobách kdy Němci pěstovali tzv. "německý pozdrav" neboli hailování, vedla tato uctivost a časté zdravení ke zbytnění ramenního svalstva tak často zvihané pravice, nesymetrickému růstu muskulatury a častým degenerativním vybočením páteře - komplikacím které jinak najdeme leda u vrcholových oštěpařů. Alternativní teorie: že kosterní pozůstatky starověkých Germ-manů mají asymetrické deformace páteře a zbytnělé svalové úpony pravého ramenního pletence proto, že pravou ruku používali k hojnému leštění kopí zatím nejsou potvrzeny. Odpradávna bývali podle zbytnělého svalstva pravého ramene Němci také snadno rozpoznáváni, když se s nakopanou prdelí vraceli z některé další z vyvolaných válek (do své již opět rozflákané země) v ukradených civilních šatech, typicky rubášce.


Podle průzkumu Gallupova institutu z roku 2002 se Němci již opět pyšní celosvětovým prvenstvím v průměrné délce samčího vnějšího pohlavního ústrojí (18.73 cm) - jak je tedy vidět, zvyk hojně leštit kopí nepřestal být národním specifikem. Jejich prvenství bývalo v prvních novodobých olympiádách (jako tehdejší sportovní disciplína "porovnávání" - jež je emočním pra-základem jakéhokoliv sportu) ohroženo africkým etnikem - a proto (aby si prvenství udrželi) uchýlili se k legislativnímu triku - a norimberskými zákony je přestali považovat za lidi.

Němci obojího pohlaví se jmenují hermafroditi či shemale - a vyznačují se láskou k lidovým krojům a uniformám všeho druhu. Dalším nezaměnitelným německým povahovým rysem je tradiční bezmezná láska k vůdcům a ostatním evropským národům, snad nejlépe vyjádřená krásným německým heslem o touze po humanistické jednotě všeho lidstva bez rozdílu (ein Volk, ein Reich, ein Führer! ).

Známí Němci[edit | edit source]

Německé poštovní známky jsou mezi filatelisty vyhledávány

Igor Němec - bývalý primátor Prahy a velitel akce, při které byly uměle zatopeny tunely pražského metra za účelem testování ponorek jako součásti městské dopravy.

Pavel Němec - politik a jeden z mnoha předsedů Mumie svobody.

Božena Němcová - spisovatelka, známá autobiografií své babičky.

Miroslava Němcová - politička z ODS.

Petra Němcová - modelka, která se s oblibou koupe ve velkých vlnách.

Jiří Němec - Kapitán české fotbalové reprezentace v letech 1997-2000.

Karel Němec - první pokořitel severního pólu.

František Němec - populární český herec, který účinkoval např. ve filmech a seriálech "To horké léto v Marienbadu", "Hotel Herbich", "Blumenstein Fernand", "Hrabě Luxemburg" či "Wolfgang A. Mozart"

Německá ekonomika, průmysl a technika[edit | edit source]

Kancelářská sešívačka formátů A4 poháněná transmisí. Patentové osvědčení vydal Krajský patentový úřad v Norimberku r.1894. Stejný typ vyráběla firma Krups jen s drobnými konstrukčními odchylkami až do roku 1957.

Úspěch německého hospodářství je založen na několika stěžejních pilířích:

 • Bezvýhradné respektování a stoprocentní následování Vůdců.
 • Nelogické a překombinované složité postupy a řešení při respektování všech daných pouček a nařízení.
 • Němci se naprosto nezatěžují takovými zbytečnostmi, jako jsou logické myšlení, nápaditost, vlastní iniciativa apod.
 • Pokud to není nutné, zásadně se věnují důležitějším věcem než práci. Samotnou práci přenechávají jiným národům - za 2. světové války Židům, Čechům, Francouzům, Rusům a dalším; po válce Turkům a dnes například Číňanům. Sami se věnují vyššímu poslání jako je třeba dobývání nového životního prostoru, dříve zbraněmi, dnes expanzí německého kapitálu. Poslední taková německá aquizice je Řecko, kde umělým vyvoláním státního bankrotu skupují zemi hluboko pod cenou; současné místní obyvatelstvo (tzv. Hellas) bude vystěhováno a nahrazeno pracovitějšími nevolníky z Turecka, mužiky z Ruska a zvláště muskulaturními obyvateli střední Afriky (osvědčenými pro bavlníkové plantáže), kde místní něměčtí agenti připravují vlnu hladomorů a občanských válek + etnického vyvražďování navzájem, jež vyvolají vlny exodů, takže zbídačelí černoši budou sami škemrat o otročení na (předpřipravených) otrokářských plantážích v Německém Griechenlandu, místo aby museli být násilně loven/chytáni a pracně=draze deportování v řetězech jako v poslední vlně pro bavlníkové plantáže na jihu USA.
 • Příští expanze Němců bude opět do Čech: hned po znehodnocení místní národní měny (Češské Koruny) - proto místní agenti a špiclové Německa (z nejvyšších Češských vládnoucích kruhů) již opět vlastizrádně zaprodávají zájmy svého národa - a udržují národní měnu oddělenou od Eura, aby vyvoláním státního bankrotu Čech nebyli bohatí Němci finančně poškozeni.
 • Německá technika je se svým hnidopišským nelogickým řešením srozumitelná pouze Němcům a jejich myšlení. Národy postižené racionálním myšlením si ji nedokáží osvojit. Tuto výhodu pak mohou Němci využít při válkách, čímž znemožní použití vlastní techniky proti sobě. Jiné národy (Russové, třeba) je napodobují - a nakupují či sami vyvíjejí techniku pro ostatní pomatenou natolik, že jí také nikdo cizí nerozumí - ale obvykle jí nerozumí ani oni sami.

Německá zábava[edit | edit source]

Oblíbenou zábavou německých mláďat jsou omalovánky.

Německá zábava je postavená na velice specifických a promyšlených pilířích. Zatímco si celý svět o Němcích myslí, že je s nimi strašná nuda, opak je pravdou. Dříve platilo, že se člověk musel nejdřív Němcem narodit, aby to pochopil. Toto dogma se však začalo stávat neudržitelným s rozvojem filmu a televizního vysílání. Němci vycítili svou příležitost a svou charakteristickou zábavou začali masírovat celý svět zejména prostřednictvím satelitního vysílání.

Krásným příkladem byl koncem 80. let minulého století soft-erotický pořad "Tutti Fruti". Prakticky nikdo u nás nevěděl, o co ve hře jde, protože buď byla pravidla nepředstavitelně složitá nebo jednoduše žádná neexistovala. V blýskavém televizním studiu se pravidelně scházeli vážení i úplně neznámí hosté, aby se věnovali nepochopitelným aktivitám vedoucích jen a pouze k tomu, že nakonec všichni skončili v županech, a stiptérky, které se hry nepřímo účastnily, ukázaly svá ňadra.

Do dnešní doby nebyl fenomén "Tutti Fruti" překonán a okřídlené "Und ich nehme die Kirsche" zaslechneme mezi opravdovými znalci kvalitní TV tvorby přelomu 80. a 90. let minulého století dodnes.

Německá města[edit | edit source]

Základní fráze pro pobyt v Německu[edit | edit source]

Předseda landsmančaftu Posselt na konferenci o velikosti germánského genitálu - Deutschengenitalgroß konferenz, Norimberk, 2004
 • Ficken sie deutsch? = Mluvíte německy?
 • Frau Ober oben ohne, bitte zahlen! = Paní vrchní/slečno nahoře bez, není vám zima?
 • Ich stehe nicht fr = Fakt Vám nerozumím
 • Ich möchte die Freunde haben. = Já chci mít kamarády
 • Mein Luftkissenfahrzeug/Hovercraft ist voller Aale. = Mé vznášedlo je plné úhořů.
 • Ich bin kein Mitglied dieser Konferenz, dennoch möchte ich einen Pinguin. = Nejsem účastníkem této konference, nicméně bych chtěl tučňáka.
 • Das ist der Zirkel, aber ich habe keine Katze! = Toto je kružítko, ale nemám žádnou kočku.
 • Baffen Sie die Bedne und kommen Sie nach mir. = Chytněte tu bednu a následujte mne.
 • Packen Sie seine Sachen und marschieren raus. = Těšíme se na vaší příští návštěvu, vážení němečtí přátelé.
 • Sprechen Sie Kanada, bitte? = Umíte kadžunsky?
 • Denn schlank ist sie gerade nicht. = Neboť štíhlá právě není.
 • Sind Sie so weit? = Jste již tak daleko? (Používáno převážně v Cottbusu Chóćebuzi, a to přestárlými učitelkami němčiny)
 • Ein bisschen arrogant, oder? = Volně přeloženo jako výraz úcty
 • Ich muss meine fünf Pflaumen zusammenpacken = Připravuji se na odsun.
 • Wenn ist das Nunstück git und Slotermeyer? Ja! … Beiherhund das Oder die Flipperwaldt gersput. = Takzvaný vtip zabiják, jeho pochopení může způsobit smrt. Nicméně na německém území se doporučuje ho používat často.
 • Meine Oma schwitzt beim Kacken. = Kde se prodávají deodoranty?
 • Ja, aber das ist Flugzeug. = Doporučuje se tuhle větu říkat jako každou druhou odpověď na jakoukoliv otázku.
 • Ich habe keine Zeit für deine Vergeblichkeiten. = S čím bych vám mohl pomoci?
 • Wir saßen auf dem Zwischen und tranken Unterbutter. = Seděli jsme na mezi a pili podmáslí.
 • Herr Oberin, bitte eine Pressung mit Asparatus. = Pane/paní vrchní, prosím jednu tlačenku s cibulí.
 • Diese Schuhsohle kannst du dir in den Arsch stecken! = Ten řízek je ale nádherně křehounký!
 • Hände hoch! = tradiční německý pozdrav (bohužel nepřeložitelný, ale v němčině je to vtipné). Tímto srdečným pozdravem začíná také známá píseň Die Hände hoch!, používaná v první polovině 20. století jako druhá sloka státní hymny.
 • Ich rauche Vogel. = cedule sociálních pracovnic u silnice E55 a E48 v okolí Teplic, na Sokolovsku a na Chebsku, mající za cíl přilákat více německých turistů.
 • Geile Titten! = Pěkné oblečení! (pouze k ženám)
 • Bock auf Sex? = Miluji tě.
 • Ich will mit dir vögeln! = Zatančíme si?
 • Ich will unbedingt mit dir vögeln! = Můžu ti zavolat?
 • Ich will Sex! = Nechceš zajít do kina?
 • Ich will Sex! Sofort! = Pojď, zvu tě!
 • Du willst nur vögeln, stimmt´s? = Jste velmi pozorný.
 • Sie haben Scheiße gebaut. = Musíme si promluvit.
 • Ach du Scheiße! = Rádo se stalo.
 • Schöne Haxen mit Chlupen = Hezké nohy dle genderově uvědomělé módy

Galerie[edit | edit source]

Podívejte se také na[edit | edit source]

RedDwarf2.jpg Smrt? Je to jako být na dovolené s partou Němců“
Arnold Rimmer, část 1. - Konec
Geheime.gif

Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskoslovenská říšeČeskotskoHoráckoChacharstánChánovIslámský stát v TeplicíchJesenická republikaJirenský sultanátJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKlesterlieKrhútistánKřivočeskoLužiceLužistánMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánNRVKOsoblažskoPráglSámova říšeSlezmorčeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaZarakovnickoŽernovská říše

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBavorskoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoEstonskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKatalánskoKosovoSA KosovoKurvystánLiberlandLichtenštejnskoListenbourgLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMalá BritánieMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoNultá říšePolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSealandSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDVatikánSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieÍránIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKazachstánKLDRKurvajtLibanonMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaPakostánRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTaiwanThajskoTibetTureckoTurkmenistánTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieJihoafrická republikaKarlovarská Jihozápadní AfrikaLibyeLSRNigérieMoravská Jihovýchodní AfrikaSomálskoSúdánTogo

AmerikaArgentinaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaKolumbieRepública Socialismo o Muerte de CúbaMexikoSpojené státy americkéUruguayVenezuela

AzuraBilírieKatowská federaceSolovijstersko

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň