Řecko

From Necyklopedie
(Redirected from Makedonie)
Jump to navigation Jump to search
Protektorát Evropské Unie Řecko
Ελληνική αυτοκρατία
Protektorát Evropské Unie Řecko – znak
Protektorát Evropské Unie Řecko – vlajka
Temple of Poseidon.jpg

Typické vesnické stavení

státní zřízení: městské státy
hlavní město: Atény
jazyk: Ελληνική γλώσσα
náboženství: řeckopravoslavné
počet obyvatel: jak kdy
Protektorát Evropské Unie Řecko – mapa
prezident: Károlos Papoúlisekokmo-
katomoskorostetias
premiér: Kóstas Karamakastapoku-
rokotonteskatoposmolís
hymna: HanoTeno Elefteriadu
měna: Ευρώ
brzký přechod na Novou Drachmu (výchozí kurs 2084 DRX = 1 EUR)
národní jídlo: ambra
řecký salát
gyros
národní sport: běh do Maratonu

Řecko (německy Krachenland, francouzsky Mrdat daně) je balkonský stát, rozkládající se na pevnině a na mnoha ostrovech od větších, jako je Kréta nebo Lesbos, až po spoustu tak malých, že ani nestojí za zmínku. Všude je spousta polozbořených chrámů, amfiteátrů a různých dalších rozpadlých staveb, protože Řekové nemají dost peněz, aby je opravili. Řekové jsou většinou tlustí, hodně jedí (většinou řecký salát a jehněčí maso) a vyznačují se přátelským vztahem k Turkům.

Na východě sousedí Řecko s Tureckem, na severu s Bulharskem, Albánií a Makedonií (která se nesmí jmenovat Makedonie, protože kdyby se jmenovala Makedonie, tak by se Řekové báli, že tam povstane zase nějaký Alexandr, který připojí Řecko ke své říši. Takže se místo toho jmenuje FYROM), na západě s nikým a na jihu taky s nikým

Název[edit | edit source]

O původu názvu Řecko existují různé teorie, ale nejpravděpodobněji se jeví hypotéza, že název pochází od toho, že v této zemi žijí Řekové.

Historie[edit | edit source]

Řekové přišli do Řecka už tak dávno, že si to nikdo nepamatuje. Proto se také chlubí tím, že vytvořili první civilizaci v Evropě. Ve skutečnosti ale nedokázali vytvořit ani jednotný stát a mlátili se mezi sebou tak dlouho, dokud je Alexandr Veliký trochu nesrovnal.

Zato ale měli staří Řekové vymakaný systém bohů, které uctívali. Řečtí bohové a bohyně sídlili na Olympu (to je takový větší Říp), každý z nich měl ke všem ostatním různé příbuzenské vztahy jako například syn, dcera, matka, strýc, tchýně, milenec, nemanželská neteř, prateta apod. a všichni navzájem se nenáviděli a při každé příležitosti si házeli blesky pod nohy. Většinou to samozřejmě odnesli smrtelníci, které bohové většinou nesnášeli ještě o něco víc než sebe navzájem. Doplatil na to například jistý Prométheus: Chtěl si zakouřit, tak poprosil bohy o oheň; a skončil přikovaný ke skále se supem, který každý den obědval jeho játra.

Řekové celkově ale nebyli žádní hlupáci; vynalezli spoustu zajímavých věcí, jako olympiádu, demokracii, filosofii, Pythagorovu větu a podobně.

Jak už bylo zmíněno výše, Alexandru Makedonskému se podařilo sjednotit Řecko a donutit obyvatele jednotlivých měst, aby mezi sebou neustále kvůli každé maličkosti neválčili (jednou například vyplulo asi čtyřicet tisíc lodí do války jenom kvůli tomu, že jednomu králi utekla manželka). Ale nejenom to; Alexandrovi se podařilo dobýt celý tehdy známý svět. Po celý zbytek svého života zůstal vládcem obrovské říše. Nic ale netrvá věčně, a po jeho smrti se tak říše rozpadla. Už to vypadalo, že Řecko znovu upadne do původního chaosu, naštěstí se ale Řeků zželelo Řípanům, a tak je přijali pod ochranu své říše. Časem se ale i Řípská říše rozdělila a Řecko připadlo do východní části, která byla pojmenována Byzantská říše. Tehdy odtud byli vysláni zvěrozvěsti na Velkou Moravu. Řekové si od té doby celkem spokojeně žili, jenom pár set let z toho byli pod nadvládou Turků, na což oba národy dodnes s láskou vzpomínají.

Před několika lety si Řekové řekli, že by bylo fajn zase jednou uspořádat v Řecku olympiádu. Někteří občané sice byli toho názoru, že se to nezvládne, že je to zbytečně drahý podnik, že se pro to Athény nehodí a že by se mělo investovat do potřebnějších věcí, ale významní představitelé dokázali organizaci olympijských her obhájit pádnými argumenty jako například: "Olympiáda přinese Řecku novou popularitu", "Je potřeba ukázat světu, že Řecko nejsou jenom památky, ale že dokážeme zorganizovat i moderní sportovní akci." nebo "Výsledný přínos pro město bude mnohem větší než náklady, které se do toho vloží.". A tak se začalo s přípravami. Výsledek byl ten, že se samozřejmě nic nestihlo a hry musely proběhnout v rozestavěných stadionech. Po skončení olympiády se pak zjistilo, že Athény se tím zadlužily na příštích 2084 let. Nicméně řeckým politikům se dostalo aspoň určité útěchy, když se do Athén přijel podívat Pavel Bém. Ten označil celou myšlenku za skvělou a slíbil, že se řeckým příkladem inspiruje v Praze.

S řeckým ohněm nebyla žádná prdel

Řecká abeceda[edit | edit source]

Řecká abeceda je nejstarší písmo v Evropě. Ostatně proto také byla už dávno překonána latinkou, ale Řekové se kvůli národní hrdosti odmítli svého písma vzdát, a tak s ním píšou dodnes. Kvůli tomu cizinci řecky nic nepřečtou a kdyby snad někdo uvažoval o tom, že se bude učit řecky, tak nesmyslné písmo ho od toho většinou odradí. A taky se jenom kvůli Řekům musí na všech euro bankovkách psát kromě Euro ještě Ευρώ.

Ovšem Řekové v téhle situaci nezůstali sami. Jejich postoj k národnímu písmu se zalíbil Rusům, kteří opsali částečně řeckou abecedu, částečně latinku, a vytvořili si tak vlastní písmo, zvané azbuka. Nutno ovšem přiznat, že ti k prosazování svého písma přistupovali trochu aktivněji, a tak se svého času musela azbuku učit půlka Evropy (proto se po vstupu Bulharska a Karlovarského velkovévodství do eurozóny bude muset kromě Euro a Ευρώ psát navíc ještě Евро).

Jinak se dnes řecké písmo používá zejména k trápení studentů při hodinách matematiky a fyziky.

Písmeno Název
Α α alfa
Β β bota
Γ γ gama
Δ δ pelta
Ε ε epson
Ζ ζ zéta
Η η éta
Θ θ théta
Ι ι stréjda
Κ κ kapka
Λ λ lambada
Μ μ
Ν ν tvý
Písmeno Název
Ξ ξ
Ο ο omokron
Π π
Ρ ρ róm
Σ σ
ς
(koncové)
sigma
Τ τ tau
Υ υ ipsylon
Φ φ fňí
Χ χ chi chi
Ψ ψ psí
Ω ω Ó mega

Řecký jazyk[edit | edit source]

Úřední řečí v Řecku je řečtina, která je lingvisty považována za prajazyk všech Evropanů (kromě Brňáků, jejichž hantec se nevyvinul z ničeho, alébrž byl přímo nadiktovaný Bohem během jeho zjevení na Návsi Svobody L.P. 1352[1]). Od svého vzniku se jen málo změnila, takže si zachovává prastaré lingvistické vzory z dob, kdy jediným tématem konverzace byli mamuti, pazourky a ženské. Díky tomu má řečtina extrémně jednoduchou (čti žádnou) gramatiku a redukovanou slovní zásobu. V moderní řečtině se používají v podstatě jen slova grrpšš (siesta), gró (víno), grc (kocovina) a grua (strukturální dotace z Evropské unie). Všechna ostatní slova se vyjadřují fónemem gr a význam si domyslíte z kontextu. Důsledkem je, že neznalí cizinci, poslouchajíce řecký rozhovor, slyší jen jakési grgrgrrrgrrgrgrr a mají pocit, že Řekové celý den prochrápou, což není tak daleko od skutečnosti.

Řečtina je také zajímavá (kromě toho, že jí nikdo nerozumí) tím, že přes svůj název nezná písmeno Ř. To je mezi jazyky unikát – jak si mohli Řekové vymyslet název řeči, který ve vlastním jazyku nevysloví, je doposud záhadou. Poslední výzkumy však naznačují, že tímto neduhem trpí více jazyků, například němčina, která pro změnu nemá písmeno Ň.

 1. Toto zjevení je některými historiky (hlavně těmi z Prahy) zpochybňováno, zejména proto, že Bůh by si jako rok svého zjevení nikdy nevybral složené číslo.

Ekonomika[edit | edit source]

Okupace Řecka v roce 1941 a 2010

První demokracie v nám známém vesmíru vznikla již před tisíciletími v Aténách. Krásné myšlenky byly podpořeny kvalitním otrokářským systémem. Tedy veškerou práci oddřeli germánští otroci a Řekové se flákali, popíjeli ouzo, obšťastňovali se s germánskými otrokyněmi a filosofovali o nesmrtelnosti brouka. Tento systém se zachoval až do současnosti, kde veškerou práci oddřou němečtí daňoví poplatníci a Řekové se flákají, popíjejí ouzo, obšťastňují se s německými důchodkyněmi a filosofují o důležitosti těsnější evropské integrace. Co se musí Řekům nechat, je jejich schopnost přesvědčit německé otroky, že to jsou oni, kdo stojí v čele Velké Makedonie Evropské unie.

Řekové se rádi vychloubají, že jejich země je kolébkou evropské kultury: zatímco ve zbytku Evropy (pochopitelně s výjimkou Brna) ještě lidé lezli po stromech a lovili mamuty, tak Řekové se již váleli ve stínu olivovníků a lemtali víno. Do jisté míry je to pravda: Řekové vynalezli institut půjčky na úrok, což bylo v ostatních civilizacích té doby považováno za těžký hřích. Díky tomu položili základ obchodu a bankovnictví, zjednodušili tak dělbu práce a nastartovali vznik moderní společnosti. Germánští primitivové si však i tento fenomén vyložili po svém a začali též vyžadovat splácení dluhů, což každý vzdělaný Řek považoval za neslušné a barbarské a odporující axiomatické teorii dluhu.

Řekové odjakživa vnímají jako křivdu, když je potlačováno jejich historické právo na vše. V květnu roku 2010 byli Řekové kryptofašisty z MMF (Mezinárodní měnový fond) nuceni zříci se 14. platů a 13. důchodů. Odborové, odborné a odporné organizace státních zaměstnanců svolávali spravedlivé masové demonstrace a žádali klasické plebejské právo. V tomto hrozivém roce tak dokonce bylo údajně vůbec poprvé ohroženo Euro a tím pádem i eurozóna samotná. EU se však zachovala transparentně a celou krizi zdárně vyřešila. Jednou provždy tak umlčila své kritiky. Evropský unie si plní její povinnosti pomoci členu za každých okolností, nikdy jinak, na věčné časy (ať již bez SSSR).

Dnes už stát Řeků nikomu nic nedluží, ba naopak. Ostatní teď dluží Řecku. Řecká vláda provedla úspěšné reformy a inspirovala se Německem. To dalo za vznik tzv. řeckému hospodářskému zázraku. Byly splaceny dlužné částky Německu i Slovensku a dokonce také velmi staré závazky jako např. válečné reparace dnes již neexistující říši Achaimenovců nebo dluh vůči potomkům architekta Charese za návrhy ke Rhódskému kolosu.

Kultura[edit | edit source]

Ve starověku byly oblíbenou zábavou souboje zahraničních otroků, takzvaných gladiátorů, na život a na smrt. V roce 2011 bohužel museli prodat otroky, aby měli na ouzo, protože už jim nikdo nechtěl půjčit. Proto se v poslední době tato tradice pozměnila a místo bojů gladiátorů iniciují souboje evropských ministrů financí a bankéřů.

Z moderních kulturních akcí se poslední dobou těší velké oblibě hromadné remcání, noční rabování a vypalování domů.

Základní fráze v řečtině[edit | edit source]

 • Τὸ χόβερκράφτ μου εἶναι γεμᾶτο χέλια (To hóverkráft mu íne gemáto hélia) - Mé vznášedlo je plné úhořů
 • Μπορείτε μαλάκα - Jsi fakt dobrej.
 • Σε μισώ - Miluji tě.
 • Θα έχετε ένα ακόμη μεγαλύτερο χρέος και να πτωχεύσουν - Pomůžeme vám oddlužit se.
 • Ο μεγαλύτερος κλέφτης στον κόσμο - Miroslav Kalousek
 • Κλέφτες βαλίτσες και εδάφη - Ivani
 • Οι χοίροι κλοπή σλαβικά - Češi
 • χοίρων εκβιαστικό - Dojčlanďáci
 • Χώρα απαγωγής παιδιών - Norsko
 • Περιοχή λίπος τύπος και πομπώδη ηλίθιοι - USA


Země Koruny české BohemiaBójskoBudvajzskoBrněnská republikaČeskoČeská říšeČeskoslovenskoČeskoslovenská říšeČeskotskoHoráckoChacharstánChánovIslámský stát v TeplicíchJesenická republikaJižní ČechyKatolická AOKarlovarské VelkovévodstvíKlesterlieKrhútistánKřivočeskoLužiceLužistánMaleschauMexxikoMongolská kolonieMoravstánOsoblažskoPráglSámova říšeSlezmorčeSlizkoSudetenlandTěšínskoTuzemskoValašskoVelká MoravaVietnamVysočinaZarakovnickoNRVK

EvropaAlbánieAnglieBaskickoBavorskoBělehradský pašalíkBelgieBěloruskoBulharskoČerná HoraČeskosaské ŠvýcarskoČtvrtá říšeDámskoDánskoEstonskoFinskoFrancieChorvatskoIrskoItálieIslandIslandský státKatalánskoKosovoSA KosovoKurvystánLiberlandLichtenštejnskoListenbourgLitvaLotyšskoLucemburskoMaďarskoMalá BritánieMoldavskoNěmeckoNDRNizozemskoNorskoNultá říšePolskoPortugalskoRakouskoRumunskoŘeckoSealandSeverní KyprSicílieSkotskoSlovenskoSlovinskoSrbskoSRDVatikánSvobodné město HamburkŠpanělskoŠvédskoŠvýcarskoUkrajinaWalesOsmanská říše

Kdó de pořád doléva, octné se vprávo

AsieCajzlistánČečenskoČínaIndieÍránIslámský státIsraelJaponskoJižní KoreaKatarKazachstánKLDRKurvajtLibanonMíránMongolskoOnánOlympijští sportovci z RuskaRuskoRusko podle západuSovětský svazStanSýrieTaiwanThajskoTibetTureckoTurkmenistánTydlistán

AfrikaBurkina FasoEgyptGambieJihoafrická republikaKarlovarská Jihozápadní AfrikaLibyeLSRNigérieMoravská Jihovýchodní AfrikaSomálskoSúdánTogo

AmerikaBrazílieGrónskoJamajkaKanadaKolumbieRepública Socialismo o Muerte de CúbaMexikoSpojené státy americkéUruguayVenezuela

AzuraBilírieKatowská federaceSolovijstersko

OstatníAbsurdistánAntarktická říšeAtlantidaAustrálieBanánová republikaÇek CumhuriyetiČudlíkistánDámskoGighaHavajHněďKrakoziaKrálovství kněze JanaLiberlandNový ZélandPapu PapuPirátský státSadistánSeychellyTokelauUsámova říšeZeleň