Hydrant

From Necyklopedie
Jump to navigation Jump to search
Hydrant.png

Hydrant je jedinec-samec obojživelného mytologického druhu hydry. První hydrant byl syn stohlavého obra Týfóna a Echidny, napůl ženy, napůl hasičské hadice. Jeho sestrou byla hydra, jeho bratrem pes Kerberus.

„Hoří hasiči horečně hledaný hlavní hydrant“

- Vlasta Redl
Druhy
  • Hydrant atlantský
  • Hydrant městský / Hydrant obecní

Hydrant atlantský byl tvrdým oříškem i pro Hérakla, neboť na něj neplatila ani síla ani oheň. Byl to nakonec Eliášův oheň, který hydranta odehnal.

Hydrant městský se obratně pohybuje po jedné noze poskakujícím způsobem a vylézá ze svého místa hlavně večer. Nejvíce nebezpečný je proto pro opilce, kteří se právě večer vrací z hospod. Opilcům zpravidla pouze nafackují a udělají jim ošklivý a krvavý šrám na obličeji.